Kaupunginhallitus, kokous 23.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano

Perustelut

Järvenpään kaupunginvaltuuston kokouksessa 23.3.2020 käsiteltiin asiat § 12 - 17. Pöytäkirja on nähtävillä 24.3.2020 alkaen Järvenpään kaupungin julkisessa tietoverkossa. 

Kuntalain 39 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta,​ täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Täytäntöönpanoon kuuluu olennaisena osana päätösten laillisuuden valvonta. Valvonta antaa mahdollisuuden korjata laillisuusvirheet,​ jotka muutoin voivat johtaa valituksiin. Käytännössä hallitus päättää asiasta valtuuston kokouksen jälkeisessä kokouksessaan.

Valvonnan kohteena ovat kaikki valtuuston päätökset ja valvonta kohdistuu mahdollisiin menettelyvirheisiin,​ toimivallan ylityksiin ja muihin laillisuusvirheisiin. Sen sijaan hallitus ei voi kieltäytyä täytäntöönpanemasta päätöstä sillä perusteella,​ että se on epätarkoituksenmukainen. Jos hallitus katsoo,​ että päätös on lainvastainen,​ sillä on velvollisuus olla panematta päätöstä täytäntöön ja saatettava asia viipymättä valtuuston käsiteltäväksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus toteaa kaupunginvaltuuston 23.3.2020 pidetyssä kokouksessa tehdyt päätökset lainmukaisessa järjestyksessä syntyneiksi ja päättää panna päätökset täytäntöön niiden saatua lainvoiman.

 

Käsittely

Esittelijä muutti päätösehdotustaan kuulumaan siten, että kaupunginhallitus toteaa kaupunginvaltuuston 23.3.2020 pidetyssä kokouksessa tehdyt päätökset lainmukaisessa järjestyksessä syntyneiksi ja päättää panna päätökset täytäntöön vailla lainvoimaa olevina.

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.