Kaupunginhallitus, kokous 2.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 3.3.2019 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

 

Käsittely 

Asiat käsiteltiin seuraavassa järjestyksessä: § 33, 36, 35, 37, 38, 37, 39-49, 34 ja 35.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.