Kaupunginhallitus, kokous 2.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Järvenpään eläkeläisneuvoston toimintasuunnitelma 1.1.2020-31.5.2021

JARDno-2020-402

Valmistelija

  • Laura Kattelmäki, kaupunginlakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin eläkeläisneuvoston tehtävänä on edistää ikääntyneiden asumis- ja liikkumismahdollisuuksia, hyvinvointia ja terveyttä sekä hyviä vapaa- ajanmahdollisuuksia ja osallisuutta vaikuttamalla päätöksentekoon ja kaupungin tarjoamiin sekä yksityiseen palvelutarjontaan. Eläkeläisneuvoston toimintaa säätelee laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (vanhuspalvelulaki) ja kuntalaki. Järvenpään kaupungin hallintosäännön mukaisesti eläkeläisneuvosto toimii kaupunginhallituksen nimeämänä vaikuttamistoimielimenä vammaisneuvoston ja nuorisovaltuuston rinnalla. 

Eläkeläisneuvosto on valmistellut kaupunginhallitukselle Järvenpään eläkeläisneuvoston toimintasuunnitelman ajalle 1.1.2020-31.5.2021. Toimintasuunnitelman yhteydessä on esitetty eläkeläisneuvoston talousarvio vuodelle 2020. Kokonaiskustannusten määräksi eläkeläisneuvosto on ilmoittanut 17 700,00 €. Kaupunki on budjetoinut eläkeläisneuvostolle vuodelle 2020 yhteensä 16 156,00 €.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus

  1. päättää merkitä tiedoksi Järvenpään eläkeläisneuvoston toimintasuunnitelman ajalle 1.1.2020-31.5.2021.
  2. kehottaa eläkeläisneuvoston sopeuttamaan toimintaansa siten, että neuvosto pysyy vuodella 2020 varatussa budjetissa (16 156,00 €).

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

eläkeläisneuvosto, hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtaja, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja