Kaupunginhallitus, kokous 2.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Infrarakentamisen rakennuttamispalvelut 2020-2024

JARDno-2019-1001

Valmistelija

  • Petra Pantsar, hankintapäällikkö, petra.pantsar@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tausta

Infrarakentamisen rakennuttamispalveluita on Järvenpäässä ostettu tähän mennessä puitesopimuksella, jonka sisällä on valittu etusijajärjestyksestä toimittaja pienemmille hankkeille ja suurempia hankkeita on minikilpailutettu puitesopimuksen sisällä. Järvenpään kaupungin hankintapalvelut ehdottaa uudeksi hankintatavaksi suurien hankkeiden konsulttien hankintaan dynaamisen hankintajärjestelmän perustamista. Alle 500 000 euron urakoiden rakennuttamispalveluiden hankintaa varten olisi edelleen olemassa puitesopimus, jonka sisältä toimittaja voitaisiin valita etusijajärjestyksen mukaisesti. Uusi puitejärjestely kilpailutetaan omana kilpailutuksenaan.

Dynaaminen hankintajärjestelmä

Dynaamisessa hankintajärjestelmässä toimittaja voi milloin tahansa sen keston aikana hakea toimittajaksi ja kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät toimittajat hyväksytään järjestelmään toimittajiksi. Tarjouspyynnöt dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisistä kilpailutuksista lähetetään kaikille niille toimittajille, jotka on hyväksytty dynaamiseen hankintajärjestelmään. Dynaamisessa hankintajärjestelmässä kilpailutetaan rakennuttamispalvelut yli 500 000 euron urakoille. Suurin ero puitesopimukseen nähden on siis se, että mahdollisten toimittajien listaa ei lyödä lukkoon kilpailutusvaiheessa vaan se elää koko sopimuskauden ajan. Rakennuttamispalveluiden dynaamisella hankintajärjestelmällä Järvenpään kaupunki pilotoi uutta hankintamenettelyä. Kokemusten perusteella mietitään toimintatapoja jatkossa.

Infrarakentamisen rakennuttamispalveluja koskevan dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen

Dynaamisen hankintajärjestelmän tarkoitus on minimoida manuaalinen työ, sillä hankintajärjestelmää perustettaessa ja sitä käytettäessä käytetään yksinomaan sähköisiä viestintätapoja. Järjestelmä luo yleensä myös paremmat mahdollisuudet pienten ja keskisuurten yritysten tarjouksille, jotka yleensä jäävät puitesopimusten ulkopuolelle isompia yrityksiä heikompien referenssien vuoksi.

Infrarakentamisen rakennuttamispalveluja koskevalla dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisella on tarkoitus selvittää, vastaisiko järjestelmä tietyissä tilanteissa paremmin Järvenpään kaupungin hankintatarpeisiin, kuin esimerkiksi puitejärjestely.

Dynaamisen hankintajärjestelmän kokonaisarvo neljälle vuodelle on 1 300 000 euroa. Rakennuttamispalveluiden hankinnan kokonaisarvo puitesopimuksen ja dynaamisen hankintajärjestemän osalta yhteenlaskettuna on 2 000 000 euroa.

Soveltuvuusvaatimukset dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksyttäville toimijoille löytyvät liitteenä olevasta tarjouspynnöstä. Urakka/hanke -kohtaisissa dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisissä kilpailutuksissa voidaan määrittää rakennuttajakonsulteille urakka/hanke -kohtaisia soveltuvuusvaatimuksia.

Dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaoloaikana pitää tehdä kahdenlaisia päätöksiä:

1. Päätökset toimittajien osallistumishakemuksien hyväksymisestä/hylkäämisestä, päätökset tehtävä 10 päivän sisällä osallistumishakemuksen saapumisesta ja

2. Hankintapäätökset dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisistä minikisoista.

 

Toimivalta

Hallintosääntö § 12 (valtuusto hyväksynyt 25.3.2019 § 11): Kaupunginhallitus vastaa kaupungin johtamisesta ja kehittämisestä valtuuston hyväksymien tavoitteiden, suunnitelmien ja päätösten mukaisesti.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. että infrarakentamisen rakennuttamispalvelut yli 500 000 euron urakoiden osalta hankitaan 15.04.2020 - 14.04.2024 välisenä aikana perustamalla näitä hankintoja varten dynaaminen hankintajärjestelmä.
  2. että infrarakentamisen rakennuttamispalvelut alle 500 000 euron urakoiden osalta hankitaan 15.04.2020 - 14.04.2024 välisenä aikana puitejärjestelyllä etusijajärjestyksessä.
  3. valtuuttaa kaupunkitekniikan johtajan päättämään dynaamiseen hankintajärjestelmään liittymistä koskevien osallistumishakemuksien hyväksymisestä ja hylkäämisestä.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Hankintapalvelut, kirjaamo, kaupunkitekniikka.