Kaupunginhallitus, kokous 2.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 ICT-laitteiden rahoitus- ja elinkaarenhallinta -palvelujen hankinta

JARDno-2020-450

Valmistelija

  • Pentti Laari, tietohallintopäällikkö, pentti.laari@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hankinnan kohteena on ICT-laitteiden leasingrahoitus- ja elinkaarenhallintapalvelut. 

Järvenpään kaupunki on kilpailuttanut vuonna 2014 Rahoitusleasing-palvelut vuosille 2014-2016 sekä erikseen päätettävälle optiokaudelle 2017-2019, kilpailutuksen voitti Kuntarahoitus Oyj. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 26.8.2019, § 210, päättänyt jatkaa Kuntarahoituksen sopimusta siihen saakka kunnes uusi leasingrahoituskilpailutus on tehty ja uusi sopimus on astunut voimaan. Kuntarahoituksen kanssa on jatkettu sopimusta samoilla ehdoilla kuin sopimuskaudella. ICT-laitteiden elinkaarenhallintapalvelua kaupungilla ei tällä hetkellä ole käytössä.

Tietohallinto on selvittänyt ICT-laitteiden leasingvuokraukseen siirtymistä. KL-Kuntahankinnat on kilpailuttanut ICT-laitteiden leasingrahoituksen ja elinkaarenhallintapalvelut vuonna 2018. Järvenpään kaupunki on ilmaissut kiinnostuksensa sopimusta kohtaan ennen KL-Kuntahankintojen suorittamaa kilpailutusta, joten sopimukseen voidaan liittyä ilman omaa kilpailutusta. 

Tietohallinto esittää, että Järvenpään kaupunki siirtyy laitteiden leasingvuokraukseen liittymällä KL-Kuntahankintojen kilpailuttamaan sopimukseen ja tekemällä puitesopimuksen 3 Step It Oy:n kanssa ICT-laitteiden leasingrahoitus- ja elinkaarenhallintapalvelujen hankinnasta. Puitesopimuksen mukaiset kustannukset ovat hieman edullisemmat kuin nykyisen Kuntarahoituksen sopimuksen kautta. Puitesopimuksen kautta saadaan kaupungin käyttöön lisäksi laitteiden elinkaarenhallintapalvelu, joka sisältää hankintaan, laitteiden käytönaikaiseen hallintaan ja laitteen tietoturvalliseen poistoon liittyviä palveluita sekä keskitetyn laiterekisterin. Lisäarvopalveluiden kautta voidaan parantaa ICT-hankintojen ja –omaisuuden valvontaa, varmistaa laitteiden toimivuus ja käytön seuranta elinkaaren aikana, kohdentaa kustannuksia paremmin, ennakoida laitevaihtojen tarvetta ja poistaa laitteet tietoturvallisesti ja tehokkaasti. Hankinnan kokonaisarvo sopimuskaudella 1.4.2020 - 31.12.2022 on 2.100.000€ (pitäen sisällään kaikki kaupungin ICT-laitteistot, ml. oppilaskoneet.). 

 

/TP

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. että Järvenpään kaupunki liittyy KL-Kuntahankintojen vuonna 2018 kilpailuttamaan yhteishankintaan ”ICT-laitteiden leasingrahoitus ja elinkaarenhallintapalvelut, KLKH 130”
  2. että Järvenpään kaupunki tekee puitesopimuksen ICT-laitteiden leasingrahoitus ja elinkaarenhallintapalveluista 3 Step It Oy:n kanssa
  3. valtuuttaa tietohallintojohtajan allekirjoittamaan edellä mainitut sopimukset

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Tämä asia käsiteltiin § 33 jälkeen.

Tietohallintojohtaja Toni Pallaspuro selosti ICT-laitteiden rahoitus- ja elinkaarenhallinta -palvelujen hankintaa. 

 

 

Tiedoksi

Johtoryhmä, Kirjaamo, Talouspalvelut, Tietohallinto, 3 Step It Oy, Hansel/Kl-Kuntahankinnat