Kaupunginhallitus, kokous 2.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Ero luottamustehtävästä / Kamunen Olli

JARDno-2020-462

Valmistelija

 • Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Olli Kamunen (VIHR) on 24.2.2020 toimittamallaan kirjeellä pyytänyt eroa Järvenpään kaupungin kunnallisista luottamustehtävistä 1.3.2020 alkaen.

Kamunen on valittu seuraaviin luottamustehtäviin:

 1. Järvenpään kaupunginvaltuuston jäsen
 2. opetus- ja kasvatuslautakunan jäsen ja varapuheenjohtaja
 3. Vammaisneuvoston jäsen

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Kuntalain 71 §:n 1-kohdan mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Kuntalain 78 §:n 1 mom:n mukaisesti, jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

 1. myöntää eron Olli Kamuselle vammaisneuvoston jäsenyydestä 1.3.2020 lukien.
 2. valita Olli Kamusen sijaan jäsenen vammaisneuvostoon sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi
 3. esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää kaupunginvaltuutettu Olli Kamuselle (VIHR) hänen pyytämänsä eron Järvenpään kaupunginvaltuuston kaupunginvaltuutetun luottamustehtävästä 1.3.2020 lukien.
 4. esittää, että kaupunginvaltuusto kutsuu viimeksi järjestettyjen kunnallisvaalien tuloksen perusteella Vihreä liiton valtuustoryhmän 1. varasijalla olevan Riikka Juuman Järvenpään kaupunginvaltuuston varsinaiseksi jäseneksi 1.3.2020 lukien.
 5. esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää Olli Kamuselle eron opetus- ja kasvatuslautakunnan jäsenyydestä ja varapuheenjohtajuudesta 1.3.2020 lukien.
 6. esittää, että kaupunginvaltuusto päättää valita Olli Kamusen sijaan jäsenen ja varapuheenjohtajan opetus- ja kasvatuslautakuntaan 1.3.2020 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.

Tiedoksi

KV