Kaupunginhallitus, kokous 2.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Ero Uudenmaan liiton maakuntavaltuustosta / Kaminen Ossi

JARDno-2019-2465

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Ossi Kaminen on 23.7.2019 toimittamallaan kirjeellä pyytänyt eroa Järvenpään kaupungin kunnallisista luottamustehtävistä.

Kaminen on valittu seuraaviin luottamustehtäviin:

 1. Järvenpään kaupunginvaltuuston jäsen
 2. puheenjohtajien jaoston jäsen

 

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Kuntalain 71 §:n 1-kohdan mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Kuntalain 78 §:n 1 mom:n mukaisesti, jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää 

 1. myöntää Ossi Kamiselle eron puheenjohtajien jaoston jäsenyydestä.
 2. valita Ossi Kamisen sijaan varsinaisen jäsenen puheenjohtajien jaostoon sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
 3. esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää kaupunginvaltuutettu Ossi Kamiselle (VAS) hänen pyytämänsä eron Järvenpään kaupunginvaltuuston kaupunginvaltuutetun luottamustehtävästä ja
 4. kutsuu viimeksi järjestettyjen kunnallisvaalien tuloksen perusteella vasemmistoliiton valtuustoryhmän 1. varasijalla olevan Jenni Komonen Järvenpään kaupunginvaltuuston varsinaiseksi jäseneksi, jolloin vasemmistoliiton valtuustoryhmän ensimmäiseksi varavaltuutetuksi siirtyy Minna-Maria Solanterä. 

 

 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päätää

 1. myöntää kaupunginvaltuutettu Ossi Kamiselle (VAS) hänen pyytämänsä eron Järvenpään kaupunginvaltuuston kaupunginvaltuutetun luottamustehtävästä ja
 2. kutsua viimeksi järjestettyjen kunnallisvaalien tuloksen perusteella vasemmistoliiton valtuustoryhmän 1. varasijalla olevan Jenni Komonen Järvenpään kaupunginvaltuuston varsinaiseksi jäseneksi, jolloin vasemmistoliiton valtuustoryhmän ensimmäiseksi varavaltuutetuksi siirtyy Minna-Maria Solanterä. 

 

Päätös

Päätettiin myöntää Kamiselle ero Järvenpään kaupunginvaltuuston kaupunginvaltuutetun luottamustehtävästä ja pyytää keskusvaalilautakunta kutsumaan vasemmistoliiton valtuustoryhmän 1. varasijalla olevan Jenni Komonen Järvenpään kaupunginvaltuuston varsinaiseksi jäseneksi, jolloin vasemmistoliiton valtuustoryhmän ensimmäiseksi varavaltuutetuksi siirtyy Minna-Maria Solanterä. 

Valmistelija

 • Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on myöntänyt Ossi Kamiselle eron Järvenpään kaupunginvaltuuston kaupunginvaltuutetun luottamustehtävästä 2.9.2019 § 59. Eron myöntämisen jälkeen Kaminen on ollut kaupunkiin yhteydessä ja ilmoittanut,että hänet on valittu myös Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston varajäseneksi.

Uudenmaan liiton perustamissopimuksen 12 § mukaan "Kunnan edustajien lukumäärä ja ääniosuus maakuntavaltuustossa Kuntaa edustavien valtuutettujen lukumäärä ja kunnan ääniosuus määräytyy kunnallisvaaleja edeltävän vuodenvaihteen tietojen perusteella asukasluvun pohjalta niin, että jäsenkunnista maakuntavaltuustossa on valtuutettu jokaista alkavaa 25 000 kunnan asukasta kohden. Maakuntavaltuuston jäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja ja valtuustossa edustettuina olevien poliittisten ryhmien ääniosuuksien tulee vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Mikäli maakuntavaltuuston jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuutensa tai hänellä muusta syystä on peruste erota kesken toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnan valitseman jäsenen tai varajäsenen tulee edustaa samaa ryhmää kuin jäsen, jolle ero on myönnetty.”

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

 1. myöntää Ossi Kamiselle eron Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston varajäsenen tehtävästä
 2. valitsee uuden varajäsenen Ossi Kamisen sijaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.

Tiedoksi

KV