Kaupunginhallitus, kokous 23.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 297 Virkojen perustaminen opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle 1.8.2023 alkaen

JARDno-2021-2523

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mika Lindgren, vt. henkilöstöjohtaja, mika.lindgren@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hallintosäännön § 48 mukaan kaupunginhallitus perustaa virat.

Nyt päätöksentekoon tulevat virat esitetään perustettavaksi Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle. 

Virkojen perustamiset on kuvattu tarkemmin liitteessä.

ML

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle perustetaan liitteen mukaisesti

  1. yksi opinto-ohjaajan virka Järvenpään Yhteiskouluun
  2. yksi opinto-ohjaajan virka Kartanon kouluun 
  3. yksi sivutoiminen tuntiopettajan virkasuhteinen tehtävä (kiina kieli) Lukioon.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Valmistelija

  • Mika Lindgren, vt. henkilöstöjohtaja, mika.lindgren@jarvenpaa.fi

Perustelut

Henkilöstöasiainjaosto 4.11.2022 § 44

Ehdotus

Esittelijä

  • Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää,​ että Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle perustetaan liitteen mukaisesti

  1. yksi opinto-​ohjaajan virka Järvenpään Yhteiskouluun
  2. yksi opinto-​ohjaajan virka Kartanon kouluun 
  3. yksi sivutoiminen tuntiopettajan virkasuhteinen tehtävä (kiina kieli) Lukioon.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Tiedoksi

HR-palvelut, opetusjohtaja, Järvenpään Yhteiskoulun rehtori, Kartanon koulun rehtori, lukion rehtori