Kaupunginhallitus, kokous 22.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 135 Kevätkokouskutsu 29.5.2023 / Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

JARDno-2022-800

Valmistelija

  • Henna Koskelainen, hallinnon erityisasiantuntija, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry on lähettänyt kutsun kevätkokoukseen joka pidetään 29.5.2023 Microsoft Teams -etäkokouksena. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 11 §:ssä mainitut, kevätkokokoukselle kuuluvat asiat.  Kokouksessa käsitellään mm. toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen toimintavuodeksi 2023 sekä jäsenmaksun suuruudesta päättäminen. Liitteenä on kokouksen esityslista sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry vastuuhenkilönä on vt. suunnittelupäällikkö Miia Haikonen. Vastuuhenkilö huolehtii yhteisön seurannasta ja raportoi siitä tarvittaessa kaupunginjohtajalle. Vastuuhenkilö antaa lausunnon yhtiökokousedustajalle annettavista toimiohjeista ja toimii yhtiökokousedustajana ellei muuta ole määrätty. Vastuuhenkilöllä ei ole huomauttamista kokouskutsussa esitetyn johdosta.

LR

Ehdotus

Esittelijä

  • Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. nimetä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n kokousedustajaksi vt. suunnittelupäällikkö Miia Haikosen ja varalle Järvenpään veden toimitusjohtaja Ari Kauniston.
  2. oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta mikäli edelliset ovat estyneitä. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.