Kaupunginhallitus, kokous 22.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 129 Ilmoitusasiat

Perustelut

Iltakoulu

klo 15-15.10 Turvallisuus- ja valmiuspäällikön ajankohtaiset, Jussi Jokivaara (oheismateriaali)

 

Tiedoksi

  1. klo 18.45 alkaen kaupunginhallituksen illallinen Härmän Ratissa. Lähtö illalliselle klo 18.30.
  2. Lausuntopyyntö: Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja hyvinvointialueiden rahoituksesta annettujen asetusten muuttaminen (siirtolaskelmien tarkistaminen): https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=9331890b-09d5-4511-9d7c-c25202a5088b
  3. Asumisoikeusasioiden viranomaistehtävien hoitamista koskevan sopimuksen irtisanominen (oheismateriaali)
  4. Lausuntopyyntö: Luonnos Väyläviraston rautateiden meluntorjunnan toimintasuunnitelmaksi 2023-2028: https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=e34ad1e9-d57a-41f1-a05d-6b54fd6c1863
  5. Lausuntopyyntö: Luonnos Väyläviraston maanteiden meluntorjunnan toimintasuunnitelmaksi 2023-2028: https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=0339107d-6524-4258-b472-7912e64a6a40

Ehdotus

Esittelijä

  • Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

 

Käsittely

 

Turvallisuus- ja valmiuspäällikkö Jussi Jokivaara selosti ajankohtaisia turvallisuusasioita.  

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja selosti hallitustyöskentelyn arviointikyselyn tuloksia.  

Kokoustauko pykälän käsittelyn aikana 16.10-16.20 

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti lausuntopyyntöä kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja hyvinvointialueiden rahoituksesta annettujen asetusten muuttamisesta. 

Váci Világi Vigalom -kulttuurifestivaaleille 20.-23.7.2023 Unkariin nimettiin 17.4. kaupunginhallituksen kokouksessa kaupunginjohtaja Iiris Laukkanen, valtuuston puheenjohtaja Petri Graeffe ja Henry Berg sekä varalle Tiia Östberg. Petri Graeffe on estynyt osallistumaan, joten Tiia Östberg nimettiin hänen tilalleen. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.