Kaupunginhallitus, kokous 22.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 304 Valtuustoaloite / Hallintosäännön § 73 kyselytunnin muuttamiseksi

JARDno-2021-1261

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuustoryhmä Lassi Markkanen jätti liitteen mukaisen aloitteet hallintosäännön § 73 kyselytunnin muuttamisesta kuntalaisia osallistavaan avoimeen suuntaan sekä
kaupunkistrategian arvojen ”asukaslähtöisyys” sekä ”osallisuus ja avoimuus” mukaisesti.

Ehdotus

Kaupunginvaltuuston merkitsi saapuneen valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen kaupunginhallitukseen valmisteltavaksi

Valmistelija

Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto 24.5.2021 § 35

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää saapuneen valtuustoaloitteen koskien hallintosäännön § 73 kyselytunnin muuttamisesta kuntalaisia osallistavaan avoimeen suuntaan sekä kaupunkistrategian arvojen ”asukaslähtöisyys” sekä ”osallisuus ja avoimuus” mukaisesti hallintopalveluihin valmisteluun.

 

Käsittely

Asia käsiteltiin § 160 jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat: hallinnon erityisasiantuntija Jaana Immonen, hallintojohtaja Iiris Laukkanen

Lassi Markkanen on kaupunginvaltuustossa 24.5.2021 tehnyt valtuustoaloitteen kyselytuntia koskevan hallintosäännön 73 §:n muuttamisesta siten, että valtuuston puheenjohtajalla olisi esitetyn kysymyksen johdosta mahdollisuus sallia käsiteltävän asian osalta lyhyt keskustelu ja rajata käytettävien puheenvuorojen määrää ja aikaa. 

Kaupunginvaltuusto käynnistänee kevään 2022 aikana ensin strategia- ja sen jälkeen hallintosääntötyöskentelyn. Kaupunginvaltuusto arvioi valtuustoaloiteessa ehdotettua muutosta uutta hallintosääntöä valmisteltaessa.

IL 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää todeta aloitteen loppuun käsitellyksi ja toteaa, että asiaa arvioidaan hallintosäännön kokonaistarkastelun yhteydessä.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

aloitteen tekijä