Kaupunginhallitus, kokous 22.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 302 Aluevaalit 2022, ulkomainonta

JARDno-2021-2266

Valmistelija

  • Katja Kneckt, katja.kneckt@jarvenpaa.fi

Perustelut

Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestyksen ajanjakso kotimaassa on 12.-18.1.2022.

Kaupungin omistamissa ja pystyttämissä vaalimainostelineissä on perinteisesti annettu kullekin vaaleihin osallistuvalle puolueelle, yhteislistalle, valitsijayhdistykselle ja keskusvaalilautakunnalle 1-2 mainospaikkaa siitä riippuen, kuinka monta ryhmää osallistuu vaaleihin.

Vaalimainostamisen kustannus on kunnan maksettava. Vaalimainostelineiden lukumäärään on syytä käyttää tarkoituksenmukaisuusharkintaa. Telineiden sijoituspaikkoja oli vuoden 2021 kuntavaaleissa 6 kappaletta.

Kuntaliitto suosittelee, että ulkomainonta aloitetaan viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista keskiviikkona 5.1.2022.

Vaalimainonta kaupungin vaalimainostelineissä esitetään tapahtuvaksi seuraavasti:

1. Kaupungin omistamat vaalimainostelineet pystytetään viimeistään 5.1.2022 liitteen mukaisesti ja poistetaan 30.1.-2.2.2022 välisenä aikana. Kaupunkikehityksen palvelualue tilaa vaalimainostelineiden pystytyksen ja poiston Alltime Oy:ltä.

2. Aluevaalien vaalimainostelineet pystytetään seuraavasti:

1)           Kävelykatu / torialue / Järnefeltinkatu (torialueella, länsireunalla),
2)           Haarajoen koulun kohdalla, Haarajoenkatu,
3)           Jampan ostoskeskuksessa Oksapolun varrella Wärtsilänkadun alikulun ja ostoskeskuksen välillä,
4)           Helsingintien varrella Lääkärinkujan läheisyydessä,
5)           Kyröläntien varrella Horsmatien kulmauksesta hieman Puistotielle päin ja
6)           Vanhankyläntien kevyenliikenteenväylän varrella Rasipolun kohdalla.

3. Jokainen aluevaaleihin osallistuva puolue, valitsijayhdistys tai yhteislista saa vaalimainontaa varten kustakin vaalimainostelineestä yhden paikan. Jos puolueet ovat vaaliliitossa, on kullekin puolueelle oltava oma paikka mainostelineessä. Keskusvaalilautakunnalle varataan ehdokaslistojen yhdistelmää varten 1-2 paikkaa.

4. Vaalimainospaikat telineissä vasemmalta oikealle määräytyvät sen järjestyksen mukaan, johon puolueet, valitsijayhdistykset  tai yhteislistat on määrätty ehdokaslistojen yhdistelmään. Vaalimainospaikat merkitään mainostelineisiin kunkin puolueen, valitsijayhdistyksen tai yhteislistan mukaan.

5. Mainosten taustalevyjen tulee olla kooltaan 120 cm korkeita ja 80 cm leveitä. Telineiden rakenteesta johtuen mainoksen voi asettaa vain taustalevyn toiselle puolelle. Taustalevyt on mainostilaa saaneiden itse hankittava.

6. Vaalimainokset saa asettaa telineisiin aikaisintaan 5.1.2022 ja ne on taustalevyineen poistettava 29.1.2022 mennessä. 

7.  Vaalimainostilaa ei saa luovuttaa toiselle. Ko. tilaan saa asettaa vain sen vaalin vaalimainoksia, jota varten tila on luovutettu.

8. Kaupungin omistamilla tai hallitsemilla alueilla ei saa sijoittaa vaalimainoksia muualle kuin vaalimainostelineisiin. Mainonnassa on huomioitava vaalilain säännökset (erityisesti vaalilaki 56 ja 72 §).

9. Kaupunki on oikeutettu siirtämään telineisiin virheellisesti asetetun mainoksen sekä poistamaan omistamilleen tai hallitsemilleen alueille luvatta asetetun vaalimainoksen.

10.  Kaupungin yhteyshenkilöinä vaalimainosasioissa ovat keskusvaalilautakunnan sihteeri Katja Kneckt, puh. 040 315 3906 ja tiemestari Kauko Kallio, puh. 040 315 2468.

11. Vaalimainosjärjestelyistä ilmoitetaan vaaleihin osallistuville. Ilmoitus tehdään sähköpostitse puoluetta kunnassa edustavalle järjestölle tai henkilölle. Jos tällaista ei ole, tehdään ilmoitus ko. puolueen puoluetoimistoon. Vaalimainostamisesta löytyy tietoa myös lähempänä vaaleja avattavilla Järvenpään kaupungin internet -sivuilla.

IL

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää, että vuoden 2022 aluevaalien vaalimainonta järjestetään esittelytekstin kohdissa 1-11 selvitetyllä tavalla.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Rekisteröidyt puolueet/vaaliasiamiehet, keskusvaalilautakunta, tiemestari Kauko Kallio, kaupungin viestintä