Kaupunginhallitus, kokous 21.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 316 Varajäsenen valinta Mikko Vesterisen tilalle talous- sekä henkilöstöasiainjaostoon

JARDno-2020-1718

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Mikko Vesterinen on 24.6.2020 päivätyllä kirjeellä pyytänyt eroa Järvenpään kaupungin luottamustehtävistä 1.7.2020 alkaen paikkakunnalta poismuuton takia.

Vesterinen on valittu seuraaviin luottamustehtäviin:

 1. kaupunginvaltuuston jäsen,
 2. kaupunginhallituksen jäsen,
 3. talousjaoston varajäsen (varsinainen jäsen Hanna Graeffe)
 4. henkilöstöasianjaoston varajäsen (varsinainen jäsen Hanna Graeffe)
 5. keusoten tarkastuslautakunnan varajäsen. 

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Kuntalain 71 §:n 1-kohdan mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Kuntalain 78 §:n 1 mom:n mukaisesti, jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi.

LK

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

 1. myöntää Mikko Vesteriselle eron talousjaoston varajäsenyydestä.
 2. valita Mikko Vesterisen sijaan varajäsenen talousjaostoon sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
 3. myöntää Mikko Vesteriselle eron henkilöstöasiainjaoston varajäsenyydestä.
 4. valita Mikko Vesterisen sijaan varajäsenen henkilöstöasianjaostoon sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää

 1. myöntaa Mikko Vesteriselle eron kaupunginhallituksen jäsenyydestä.
 2. valita Mikko Vesterisen sijaan jäsenen kaupunginhallitukseen.
 3. myöntää kaupunginvaltuutettu Mikko Vesteriselle (VIHR) hänen pyytämänsä eron Järvenpään kaupunginvaltuuston kaupunginvaltuutetun luottamustehtävästä.
 4. kutsua viimeksi järjestettyjen kunnallisvaalien tuloksen perusteella Vihreä liiton valtuustoryhmän 1. varasijalla olevan Järvenpään kaupunginvaltuuston varsinaiseksi jäseneksi.
 5. merkitä Mikko Vesterisen eropyynnön Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän tarkastuslautakunnan varajäsenyyden osalta tiedoksi ja siirtää asian tältä osin Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän käsiteltäväksi.

Käsittely

Käsittelyn kuluessa esittelijä muutti päätösehdotustaan. Muuttunut ehdotus kuului seuraavasti:

"Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää

 1. myöntää Mikko Vesteriselle eron kaupunginhallituksen jäsenyydestä.
 2. valita Mikko Vesterisen sijaan jäsenen kaupunginhallitukseen.
 3. myöntää kaupunginvaltuutettu Mikko Vesteriselle (VIHR) hänen pyytämänsä eron Järvenpään kaupunginvaltuuston kaupunginvaltuutetun luottamustehtävästä.
 4. kutsua viimeksi järjestettyjen kunnallisvaalien tuloksen perusteella Vihreä liiton valtuustoryhmän 1. varasijalla olevan Järvenpään kaupunginvaltuuston varsinaiseksi jäseneksi.
 5. merkitä Mikko Vesterisen eropyynnön Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän tarkastuslautakunnan varajäsenyyden osalta tiedoksi ja siirtää asian tältä osin Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän käsiteltäväksi."

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esittelijän muuttuneen ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 10.8.2020 § 263

 

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

 1. myöntää Mikko Vesteriselle eron kaupunginhallituksen jäsenyydestä.
 2. valita Mikko Vesterisen sijaan jäsenen kaupunginhallitukseen.
 3. myöntää kaupunginvaltuutettu Mikko Vesteriselle (VIHR) hänen pyytämänsä eron Järvenpään kaupunginvaltuuston kaupunginvaltuutetun luottamustehtävästä.
 4. kutsua viimeksi järjestettyjen kunnallisvaalien tuloksen perusteella Vihreä liiton valtuustoryhmän 1. varasijalla olevan Järvenpään kaupunginvaltuuston varsinaiseksi jäseneksi.
 5. merkitä Mikko Vesterisen eropyynnön Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän tarkastuslautakunnan varajäsenyyden osalta tiedoksi ja siirtää asian tältä osin Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän käsiteltäväksi.
   

Käsittely:

Valtuutettu Mikko Päivinen ehdotti, että kaupunginhallitukseen valitaan Ossi Vähäsarja.

Päätös

 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Valittiin kaupunginhallitukseen Mikko Vesterisen tilalle Ossi Vähäsarja.

Päätettiin kutsua viimeksi järjestettyjen kunnallisvaalien tuloksen perusteella Vihreä liiton valtuustoryhmän 1. varasijalla olevan Hilppa Loikkasen Järvenpään kaupunginvaltuuston varsinaiseksi jäseneksi.

Valmistelija

 • Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään  päätöksellä 7.9.2020 § 48 myöntänyt Mikko Vesteriselle eron kaupunginvaltuutetun ja kaupunginhallituksen jäsenen luottamustoimista.

Mikko Vesterinen on toiminut  myös talousjaoston sekä henkilöstöasiainjaston varajäsenä (varsinainen jäsen Hanna Graeffe). Eron näistä tehtävistä myöntää kaupunginhallitus.

IL

 

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää 

 1. myöntää Mikko Vesteriselle eron talousjaoston varajäsenyydestä ja valita hänen tilalleen Hanna Graeffen varajäsenen talousjaostoon sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
 2. myöntää Mikko Vesteriselle eron henkilöstöasiainjaoston varajäsenyydestä ja valita hänen tilalleen Hanna Graeffen varajäsenen henkilöstöasiainjastoon sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Valittiin Hanna Graeffen varajäseneksi talousjaostoon ja henkilöstöasiainjaostoon Ossi Vähäsarja.

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa Hanna Graeffe ehdotti valittavaksi Ossi Vähäsarjaa. 

Tiedoksi

Valitut, listatiimi