Kaupunginhallitus, kokous 21.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 318 Kaupunginvaltuuston kokousten suoratoisto ja tallentaminen

JARDno-2020-2329

Valmistelija

  • Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat: hallintojohtaja Iiris Laukkanen, viestintäjohtaja Heli Vastamäki

Laissa digitaalisten palveluiden tarjoamisesta säädetään viranomaisen velvollisuudesta tehdä digitaalisista palveluistaan saavutettavuusvaatimusten mukaisia. Digitaalisten palveluiden tietosisältöjen on täytettävä saavutettavuusvaatimukset, kun tietosisältö on palvelun käyttäjien saatavilla. Tästä poikkeuksena on aikasidonnainen media. Aikasidonnainen media on saatettava saavutettavuusvaatimusten mukaiseksi 14 vuorokauden kuluessa mediatallenteen julkaisemisesta lukien.  

Laki koskee suurinta osaa verkkosivustojen ja sovellusten toiminnoista ja sisällöistä ja näin muodoin myös kaupunginvaltuuston kokoustallenteita. Kaupunginvaltuuston kokousten osalta saavutettavuuden parantaminen merkitsisi kokoustallenteiden tekstittämistä. Suoratoistettavien valtuuston kokousten ei tarvitse olla tekstitettyjä, mutta 23.9.2020 lähtien yleiseen tietoverkkoon julkaistun tallenteen on oltava saavutettavuusvaatimusten mukainen 14 vuorokauden kuluessa tallenteen ensimmäisestä julkaisusta lukien. 

Järvenpään kaupungin kaupunginvaltuuston kokoukset on suoratoistettu verkkoon ja kokoustallenteet ovat olleet myös kokouksen tarkasteltavissa verkossa. Kaupunginvaltuuston kokousten seuraaminen on siten ollut mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta. Avoimuus rakentaa luottamusta ja saavutettavuusvaatimusten toteuttaminen edistää eri väestöryhmien osallisuutta päätöksentekoon. 

Järvenpään kaupungin konsernipalvelut selvittää teknisiä ratkaisuja saavutettavuusvaatimusten toteuttamiseksi siten, että ratkaisu voitaisiin tuoda päätöksentekoon kesällä 2021. Siihen saakka ehdotetaan, että kaupunginvaltuuston kokousten suoratoiston lisäksi tallenteet pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa kahden viikon ajan.

IL

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy edellä selostustekstissä esitetyn valtuuston kokoustallenteita koskevan linjauksen. 

 

Käsittely

Keskustelun kuluessa Katja Repo teki Mimmi Launialan ja Ulla-Mari Karhun  kannattamana seuraavan muutosehdotuksen: Valmistellaan siten, että digitaalisten palveluiden tietosisältöjen saavutettavuusvaatimukset täyttävä toimintatapa valmistellaan kiireellisinä, eikä tallenteita poisteta siksi aikaa. Katja Repo peruutti tämän muutosehdotuksen.  

Keskustelun kuluessa Katja Repo teki Ossi Vähäsarjan ja Mimmi Launialan kannattamana seuraavan muutosehdotuksen: Valmistellaan kiireellisenä siten, ettei tarvetta tallenteiden poistamiselle aiheutuisi.

 

Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotuksesta äänestystavaksi sähköinen äänestys ja äänestysjärjestykseksi seuraava: JAA esittelijän pohjaehdotus, EI Revon muutosehdotus.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Katja Revon muutosehdotuksen äänin 9 JAA ääntä ja 2 EI ääntä siten että valmistellaan digitaalisten palveluiden tietosisältöjen saavutettavuusvaatimukset täyttävä toimintatapa kiireellisinä siten, ettei tarvetta tallenteiden poistamiselle aiheutuisi.

Äänestystulokset

  • Jaa 2 kpl 18%

    Mikko Taavitsainen, Pekka Heikkilä

  • Ei 9 kpl 82%

    Ulla-Mari Karhu, Mimmi Launiala, Katja Repo, Helinä Perttu, Jarno Hautamäki, Tomi Passi, Hanna Graeffe, Ossi Vähäsarja, Willem van Schevikhoven

Tiedoksi

Viestintäjohtaja, hallintojohtaja