Kaupunginhallitus, kokous 2.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 314 Tontin 186-7-704-38 Antoninkuja 2 myyminen

JARDno-2019-3386

Valmistelija

  • Tarja Kariniemi, tonttipäällikkö, tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Rakennus Mattila Oy:n edustaja on pyytänyt saada ostaa Järvenpään kaupungilta tontin 186-7-704-38 Rakennus Mattila Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun. Tontti 186-7-704-38 sijaitsee asemakaavan mukaisella liike- ja toimistorakennusten korttelialueella (K-3) osoitteessa Antoninkuja 2. Tontin pinta-ala on 795 m2 ja rakennusoikeus 1000 k-m2.

Tontille tullaan rakentamaan liike- ja toimistotiloja.

Kaupunginvaltuusto on 23.10.207 § 55 päättänyt, että luovutettaessa liike- ja toimistorakentamiseen korttelin 704 tontti 38 käytetään myyntihintana 115 €/k-m2, hinta sidotaan elokuun 2017 elinkustannuindeksin pistelukuun 1927. Hintapäätöksen perusteena on käytetty Realia Management Oy:n 29.9.2017 laatimaa markkinahinta-arviota.

Tontin 186-7-704-38 myyntihinta on syyskuun 2019 elinkustannusindeksin pisteluvulla 1973 laskettuna: 1973/1927 x 115 €/k-m2 x 1000 k-m2 = 117.745 €

OKT

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Järvenpään kaupunki myy tontin 186-7-704-38 Rakennus Mattila Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 117.745 euron kauppahinnalla liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin.

Päätös sitoo kaupunkia 31.1.2020 saakka.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

asianosaiset, yrityspalvelupäällikkö, maankäyttösihteeri