Kaupunginhallitus, kokous 2.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 313 Järvenpään kaupungin brändiuudistus

JARDno-2019-2005

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heli Vastamäki, viestintäjohtaja, heli.vastamaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpäässä on käynnissä brändiuudistushanke, jonka ohjausryhmänä toimii puheenjohtajien jaosto. Ohjausryhmälle esitellään välituloksia kesäkuussa ja elokuussa. Kaupunginhallitus hyväksyy brändiuudistuksen tulokset marraskuussa 2019.

Kesäkuun väliraportissa (liitteenä) käydään läpi brändiuudistuksen tavoitteet, tähän mennessä tehty työ ja hankkeen jatkosuunnitelmat. Väliraportissa kerrotaan huhti-toukokuun brändityöpajoissa esiin nousseista keskeisistä huomioista liittyen Järvenpään vahvuuksiin ja heikkouksiin, kehittämistoiveisiin ja uudelle brändille asetettuihin toiveisiin.

 

Ehdotus

Esittelijä

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Jaosto merkitsee väliraportin tiedoksi. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Heli Vastamäki, viestintäjohtaja, heli.vastamaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin brändiuudistusprojekti on ollut käynnissä viime keväästä asti. Uutta brändiä on tehty tiiviissä yhteistyössä kaupunkilaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Projektissa on ollut erilaisia osallistavia vaiheita, kuten brändin kivijalan muodostaminen käyttäjäkyselyiden avulla sekä brändikonseptiehdotusten kommentointimahdollisuus. 

Brändityöryhmänä on toiminut viestintä- ja markkinointiryhmä, jossa on edustus kaikilta kaupungin palvelualueilta. Yhteistyökumppanina brändiprojektissa on ollut mainostoimisto Ohoi Creative Oy.

Brändiprojektiin ohjausryhmänä on toiminut puheenjohtajien jaosto, jolle on esitelty brändityön väliraportit 12.6. sekä 27.8.2019. Brändikonpseptiehdotus on esitelty ohjausryhmälle 26.11. Lisäksi brändikonseptiehdotus on esitelty kaupunginhallituksen iltakouluasiana 18.11.2019.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen brändikonseptin, joka sisältää Järvenpään uuden brändin kulmakivet, brändi-identiteetin sekä peruslinjaukset visuaaliseksi ilmeeksi ja puhetavaksi.

Käsittely

Tiia Lintula poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyyden peruste 28 § 1 mom kohta 4. 

 

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Esteellisyys

  • Tiia Lintula

Tiedoksi

Kaupungin johtoryhmä, puheenjohtajien jaosto