Kaupunginhallitus, kokous 2.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 312 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kaupunginhallitukselle tiedoksi:

1.  Järvenpään Yrittäjien Vaihtokokous Budapest 9.-12.1.2020.

2. Talouden kuukausiraportti

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

 

Käsittely

Mikko Taavitsainen teki muutosehdotuksen, joka kuului seuraavasti: "Ensimmäiseen ilmoitusasiaan kaupunginhallitus toteaa seuraavaa: Kesäkuussa 2018 valtuuston hyväksymän strategisen tavoitteen mukaisesti Järvenpää pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Käytännön toimenpiteillä tuon tavoitteen saavuttamiseksi on jo kiire. Tämän vuoksi kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että tehtäviään hoitaessaan kaupungin johtavat luottamushenkilöt ja virkamiehet pyrkivät esimerkkiä näyttäen minimoimaan myös henkilökohtaiset hiilijalanjälkensä. Suunniteltu Järvenpään Yrittäjien vaihtomatkaan osallistuminen edellyttäisi peräti kahdeksaa suuripäästöistä lentomatkaa, mikä on ristiriidassa em. tavoitteeseen pääsyn kanssa. Kaupunginhallitus toteaa, että suunniteltu kaupungin osallistujien määrä on nyt vähintään puolitettava, ja jatkossa osallistumista vastaaville suuripäästöisille matkoille on tästäkin vähennettävä."

Muutosehdotus raukesi kannattamattomana.

 

Willem van Schevikhoven ehdotti, että vaihtokokousosallistujaksi nimetään Helinä Perttu.

 

Päätös

Päätettiin nimetä Helinä Perttu Järvenpään yrittäjien vaihtokokoukseen Budapestiin 9 - 12.1.2020.