Kaupunginhallitus, kokous 21.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 422 Viran tai toimen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muutokset 1.1. - 31.12.2020.

JARDno-2020-38

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hallintosäännön § 48 mukaan kaupunginhallitus perustaa virat. 

Kaupungin yhtenäiskoulujen Kartanon ja Kinnarin sekä oppilasmäärä että henkilöstömäärä ovat kasvaneet merkittävästi kaupungin kasvun myötä. Jotta voidaan varmistaa laadukas opetus ja johtaminen ko. kouluissa on tarkoituksenmukaista perustaa virka-apulaisrehtoreiden virat ko. kouluihin. Nyt esitettävien virkojen kustannusvaikutukset ovat neutraalit. 

Tässä päätöksentekoon tulevat virat  ja niiden perusteet on kuvattu tarkemmin liitteessä.

mso

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää hyväksyä uusien virkojen perustamiset liitteen mukaisesti. 

 

Käsittely:

Asia poistettiin esityslistalta ja siirretään seuraavaan kokoukseen.

 

 

Päätös

Päätettiin poistaa esityslistalta ja siirtää seuraavaan kokoukseen.

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kartanon ja Kinnarin koulut tulevat olemaan 800 - 1000 oppilaan yhtenäiskouluja. Henkilöstöä kummassakin koulussa tulee olemaan lähes sata. Tällä hetkellä näissä kouluissa on rehtorin hallinnollisen työn tukena yhdet virka-apulaisrehtorin virat. Lisääntynyt hallinnollinen työ, raportointivelvoitteiden lisääntymiset sekä suuri oppilas- ja henkilöstömäärä kuormittaa rehtoreiden työtä. Olemassa olevalla johtamisrakenteella ei pystytä takaamaan tehokasta, valmentavaa ja hyvinvointia tukevaa henkilöstöjohtamista. Oppilaiden ja huoltajien monimuotoiset haasteet tuovat oman lisänsä. Esitettävät virka-apulaisrehtoreiden virat eivät tuo merkittävää kustannusten lisäystä palvelualueelle, sillä nyt huojennusten ja muiden tehtävien kautta maksettavat kustannukset pienenevät. Palkkavaikutukseen talousarviossa on varauduttu. Kyseisten koulujen koko henkilöstön hyvinvointi paranee ja johtamisen laadukkuus vaikuttaa veto- ja pitovoimaan kelpoisen henkilöstön osalta.

Järvenpään lukio on 1300 oppilaan ainoa lukiokoulutusta antava oppilaitos Järvenpäässä. Lukion hallinnollisten tehtävien määrä on lisääntynyt viime vuosina merkittävästi. Tällä hetkellä lukiossa on rehtorin lisäksi yksi virka-apulaisrehtori, jonka tehtäviin kuuluu ensisijaisesti opetussuunnitelmien ja kurssitarjottimen ja -tarjonnan varmistaminen ja opetuksen resurssointi näihin. Lisää painetta tuo oppivelvollisuuden laajentaminen ja alati muuttuva opetussuunnitelmatyö. Opiskelijahuollon tehtävät ovat myös kasvaneet ja niiden rooli voimistunut nuorten pahoinvoinnin lisääntyessä. Olemassa olevalla johtamisrakenteella ei pystytä takaamaan tehokasta, valmentavaa ja hyvinvointia tukevaa  henkilöstöjohtamista ja opetustyötä. Vuosikustannus perustettavalle viralle on n 83 000€ ja viran perustamisen vaatimilla kustannuksilla turvataan kustannustehokas toiminta ja oppilaitoksen edelleenkehittäminen.

mso

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää perustaa Kinnarin ja Kartano koulujen sekä Järvenpään lukion virka-apulaisrehtorien virat oheisen liitteen mukaisesti. 
 

Käsittely:

Asia käsiteltiin § 67-68 jälkeen.

Helinä Perttu poistui kokouksesta ilmoittaen esteellisyydestä (Kartanon koulun rehtori). 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Henkilöstöasiainjaosto 8.12.2020 § 66

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää perustaa Kinnarin ja Kartano koulujen sekä Järvenpään lukion virka-apulaisrehtorien virat oheisen liitteen mukaisesti. 

Käsittely:

Helinä Perttu ja Jarno Hautamäki poistuivat kokouksesta ilmoittaen esteellisyydestä. Esteellisyyden peruste: Virat perustetaan kouluille, joissa Perttu ja Hautamäki työskentelevät.
 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Esteellisyys

  • Helinä Perttu, Jarno Hautamäki

Tiedoksi

HR, Kartanon/Kinnarin/Lukion rehtorit