Kaupunginhallitus, kokous 21.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 411 Tontin 186-12-1281-15 myyminen / sitovuusajan muuttaminen

JARDno-2020-2818

Valmistelija

  • Aleksi Toivonen, maankäyttöinsinööri, aleksi.toivonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tontti 186-12-1281-15 sijaitsee asemakaavan mukaisella asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialueella (ARK-13) osoitteessa Vanha Valtatie 58. Tontin pinta-ala on 4013 m2 ja sillä on rakennusoikeutta 1200 k-m2.

Kaupunginvaltuusto on 23.10.2017 § 55 päättänyt, että luovutettaessa kortteleista 1281 ja 1287 tontteja vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon, käytetään vähimmäismyyntihintana 290 €/k-m2 ja valtuuttanut kaupunkikehityksen järjestämään tarjouskilpailu tonttien myymiseksi. Kaupunginhallitus on tehnyt myyntipäätöksen Tontista 186-12-1281-15 yhdenssä tontti 186-12-1281-13 kanssa 4.5.2020.

Vanha valtatie 58 tonttien myymiseksi järjestettiin tarjouskilpailu 15.4. - 3.6.2019 välisenä aikana. Tonteista ei tullut yhtään tarjousta. Tämän jälkeen tontit laitettiin vapaasti haettavaksi kaupungin nettisivuille. Tonteista tuli jonkin verran tiedusteluja, jotka eivät johtaneet varaukseen ja kauppaan. Tontit laitettiin uuudestaan tarjouskilpailuun 12.8. - 6.9.2019 väliseksi ajaksi siten, että tonttien vähimmäismyyntihintana oli 200 €/k-m2. Rakennus P. Lehmonen Oy teki tarjouksen 440.000 € (183,33 €/k-m2) tonteista 186-12-1281-13 ja 186-12-1281-15. Rakennus P. Lehmonen Oy on esittänyt, että tontin 15 kauppa tehtäisiin 30.9.2020 mennessä ja tontin 13 kauppa 31.12.2020 mennessä. Ostaja ilmoitti halukkuutensa aloittaa rakentamminen tontista 186-12-1281-13, joka myytiin aikataulun mukaisesti Rakennus P. Lehmonen Oy:lle 30.9.2020 hintaan 220.000 euroa. 

Rakennus P. Lehmonen Oy on kuitenkin pyytänyt rakennuslupaprosessin ja ennakkomarkkinoinnin aloituksen viivästymisestä johtuen tontin 186-12-1281-15 kaupalle sitovuusajan jatkamista toukokuun loppuun 2021.

Tarjottua hintaa voidaan pitää alueen markkinahintana, koska kohteesta on järjestetty kaksi tarjouskipailua. Järvenpään kaupunginvaltuuston 25.3.2019 § 10 hyväksymän maapoliittisen ohjeman mukaisesti kaupunki luovuttaa tontteja ensisijaisesti tarjouskilpailulla.

Järvenpään kaupungin hallintosäännön Liite 1 -Taloudellinen toimivalta mukaan kaupunginhallituksella on toimivalta päättää maa- ja vesialueiden ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja lunastamisesta silloin kun kauppahinta on alle 1.000.000 euroa.

OKT

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Järvenpään kaupunki myy tontin 186-12-1281-15 Rakennus P. Lehmonen Oy:lle 220.000 euron kauppahinnalla liitteenä oleva kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin

Päätös sitoo kaupunkia tontin 186-12-1281-15 osalta 31.5.2021 saakka.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

asianosaiset, maankäyttösihteeri, talouspalvelut, KV