Kaupunginhallitus, kokous 21.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 421 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualuejohtajan avoimen viran hoitaminen 1.1.-31.1.2021

JARDno-2019-3488

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat Merja Soosalu ja Iiris Laukkanen

Opetuksen ja kasvatuksen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelualueiden palvelualuejohtaja on hakenut eroa 1.6.2020 alkaen.

Palvelualueiden johtamisrakennetta on tarkoituksenmukaista tarkastella henkilömuutosten yhteydessä. Keskeinen kysymys on, johtaako yksi palvelualuejohtaja molempia palvelualueita vai johtaako jatkossa kumpaakin palvelualuetta oma palvelualuejohtaja.  

Molemmille palvelualueille ehdotetaan perustettavaksi palvelualuejohtajan virka. Samassa yhteydessä ehdotetaan muutettavaksi myös palvelualueiden keskinäistä tehtäväjakoa. Tätä koskeva ehdotus hallintosääntömuutokseksi tuotaneen kaupunginvaltuuston päätettäväksi 24.2.2020.

Hallintosäännön 49 §:n mukaan kaupunginvaltuusto tekee periaatepäätöksen palvelualuejohtajan viran auki julistamisesta. Tämän vuoksi valtuuston on nyt tarpeen tehdä päätökset viran auki julistamisesta sekä siihen liittyvistä ratkaisuista.

Kahden palvelualuejohtajan malli edellyttää kahden uuden viran perustamista nyt ja nykyisen palvelualuejohtajan viran lakkauttamista sen jälkeen, kun tämä virantäyttöprosessi on saatettu loppuun.

Viran perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää hallintosäännön 12 §:n mukaan kaupunginhallitus.

Hallintosäännön 49 §:n mukaan kaupunginvaltuusto päättää palvelualuejohtajien kelpoisuudesta ja peripäätöksen viran auki julistamisesta ja tekee valintapäätöksen. Hallintosäännön 14 §:n mukaan laajennettu henkilöstöasiainjaosto valmistelee kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle rekrytoinnin ja päättää palvelussuhteen ehdot, osaamisprofiilin sekä hakuilmoituksen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää mahdolliset hallintosäännön muutokset, mikäli samassa yhteydessä muutetaan lautakuntien välistä työnjakoa. Tämä tuodaan päätöksentekoon erikseen.

 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasianjaosto päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää

 1. pavelualuejohtajan virkojen auki julistamisesta siten, että opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle ja hyvinvoinnin palvelualueelle valitaan kummallekin palvelualuejohtaja
 2. että opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtajan kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
 3. että hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtajan kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto

Henkilöstöasiainjaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle, että

kaupunginhallitus perustaa opetuksen ja kasvatuksen palvelualuejohtajan viran sekä hyvinvoinnin palvelualuejohtajan viran. Virkojen perustamista tarkoittava päätös on ehdollinen sille, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä virkojen kelpoisuusvaatimukset ja periaatteen julistaa haettavaksi kaksi palvelualuejohtajan virkaa.  

 

Käsittely

Asia käsiteltiin henkilöstöasian laajennetussa kokoonpanossa.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Helinä Perttu poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 7.57.

Keskustelun kuluessa Minna Solanterä teki muutosehdotuksen, joka kuului seuraavasti: Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtajan kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto. Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Henkilöstöasiainjaosto 28.1.2020 § 7

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää

 1. pavelualuejohtajan virkojen auki julistamisesta siten, että opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle ja hyvinvoinnin palvelualueelle valitaan kummallekin palvelualuejohtaja
 2. että opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtajan kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
 3. että hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtajan kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto

 

Kaupunginhallitus päättää perustaa opetuksen ja kasvatuksen palvelualuejohtajan viran sekä hyvinvoinnin palvelualuejohtajan viran. Virkojen perustamista tarkoittava päätös on ehdollinen sille, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä virkojen kelpoisuusvaatimukset ja periaatteen julistaa haettavaksi kaksi palvelualuejohtajan virkaa.  

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Esteellisyys

Helinä Perttu, Jarno Hautamäki

Kokouskäsittely

Helinä Perttu ja Jarno Hautamäki poistuivat esteellisinä. Esteellisyyden peruste: luottamuksen vaarantuminen muusta syystä (hallintolaki 28.1 § kohta 7).

Puheenjohtajana tämän asian ajan toimi hallituksen 1. varapuheenjohtaja Tomi Passi.

Valmistelija

Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 3.2.2020 § 23

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

 1. pavelualuejohtajan virkojen auki julistamisesta siten, että opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle ja hyvinvoinnin palvelualueelle valitaan kummallekin palvelualuejohtaja
 2. että opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtajan kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
 3. että hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtajan kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto

 

Käsittely 

Keskustelun kuluessa valtuutettu Pirjo Komulainen ehdotti Willem van Schevikhovenin, Heini Liimataisen ja Petri Graeffen kannattamana asian palauttamista valmisteluun.

Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotuksesta äänestystavaksi sähköinen äänestys.

Päätös

Päätettiin äänestyksen jälkeen äänin 20 JAA-ääntä, 31 EI-ääntä, 0 Tyhjää palauttaa asia valmisteluun.

Äänestystulokset

 • Jaa 20 kpl 39%

  Jenni Marttinen, Seppo Heino, Hanna Graeffe, Arto Luukkanen, Pepe Makkonen, Ossi Vähäsarja, Markku Tenhunen, Tiia Lintula, Mikko Vesterinen, Mikko Taavitsainen, Kaisa Saarikorpi, Peter Osipow, Olli Kamunen, Katri Kuusikallio, Kristiina Vainikka, Mikko Päivinen, Lassi Markkanen, Henry Berg, Katja Repo, Tarja Edry

 • Ei 31 kpl 61%

  Kaija Tuuri, Ulla-Mari Karhu, Satu Tuominen, Tuomas Raejärvi, Kaarina Wilskman, Petri Graeffe, Helinä Perttu, Marko Larjanne, Emmi Mäkinen, Mikko Laakkonen, Tomi Passi, Heini Liimatainen, Liisa Majanen, Petri Ovaska, Pekka Luuk, Eemeli Peltonen, Tuija Kuusisto, Pekka Heikkilä, Willem van Schevikhoven, Pirjo Komulainen, Pekka Heikkinen, Jarno Hautamäki, Minna-Maria Solanterä, Sanna-Maria Riikonen, Rita Kostama, Antti Heikkilä, Peter Hagman, Heli Anttila, Mimmi Launiala, Timo Ijäs, Arvi Kekäläinen

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat

henkilöstöjohtaja Merja Soosalu, hallintojohtaja Iiris Laukkanen

Opetuksen ja kasvatuksen ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelualueiden palvelualuejohtajan palvelussuhde päättyy 31.5.2020.

Palvelualueiden johtamisjärjestelmää on valmisteltu kehitettäväksi siten, että molemmilla palvelualueilla on omat palvelualuejohtajat. Tämä edellyttää nykyisen viran lakkauttamista ja kahden uuden palvelualuejohtajan viran perustamista.

Asiaa on käsitelty kaupunginvaltuustossa 24.2.2020 § 5, jossa kaupunginvaltuusto on palauttanut asian valmisteluun. Asian valmistelu on viivästynyt koronaepidemian ja yhteistoimintamenettelyyn liittyvän valmistelutyön vuoksi. Palvelualueiden johtajan virkatehtävien hoito on järjestettävä tilapäisjärjestelyin.

Tilapäisjärjestelynä esitetään, että palvelualuejohtajan virkatehtävät jaetaan kahdelle avainaluejohtajalle oman viran ohella hoidettavaksi. Järjestely on määräaikainen kunnes julkisen hakumenettelyn kautta valitut viranhaltijat aloittavat tehtävissään.

Tehtäväjärjestely on tarkoituksenmukaista hoitaa sisäisin järjestelyin siten, että varhaiskasvatusjohtaja Mikko Mäkelä hoitaa opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtajan virkatehtäviä oman toimensa ohella sekä vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja Jari Lausvaara hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelualueella. Tarvittaessa varhaiskasvatusjohtajan ja vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtajan tehtäviä organisoidaan avainalueilla siten, että virkatehtävien hoitaminen oman viran ohella on mahdollista.

Korvaus palvelualuejohtajan virkatehtävien hoitamisesta oman toimen ohella määräytyy kaupungin yleisen ohjeistuksen mukaisesti. Järjestely tukee palvelualueen henkilöstökustannusten vähentämistä, mitä koronaepidemian perusteella käydyn tuotannollisiin ja taloudellisiin syihin perustuneen yhteistoimintamenettelyn lopputuloksena on edellytetty.

Päätöksen valmistelun yhteydessä on kuultu varhaiskasvatusjohtaja Mikko Mäkelää sekä vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja Jari Lausvaaraa, jotka ovat antaneet järjestelyyn suostumuksensa. Kaupunginjohtaja on esitellyt asiaa kaupunginhallitukselle 1.6.2020 kaupunginhallituksen kokouksen ilmoitusasioissa § 214.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Käsittelyn aikana esittelijä tarkensi esitystään siten, että virka täytetään määräaikaisesti siihen asti, että virat on täytetty julkisen hakumenettelyn kautta kuitenkin viimeistään vuoden 2020 loppuun mennessä. 

Henkilöstöasiainjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää, että 1.6.2020 lukien

1. varhaiskasvatusjohtaja Mikko Mäkelä määrätään hoitamaan opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtajan virkatehtäviä oman virkansa ohella

2. vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja Jari Lausvaara määrätään hoitamaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelualueen palvelualuejohtajan virkatehtäviä oman virkansa ohella,

Palvelualuejohtajien virkatehtävät ja toimivalta määräytyvät voimassaolevan hallintosäännön sekä alemmantasoisten toimivaltaa määrittävien ohjeiden ja delegointimääräysten mukaisesti.

Päätös

Henkilöstöasianjaosto päättää esittää esittelijän tarkennetun esityksen mukaisesti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää hyväksyä opetuksen ja kasvatuksen ja hyvinvoinnin palvelualueiden palvelualuejohtajan virkatehtävien hoitamisen määräaikaisesti.

 

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat

henkilöstöjohtaja Merja Soosalu, hallintojohtaja Iiris Laukkanen

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää, että 9.6.2020 lukien

1. varhaiskasvatusjohtaja Mikko Mäkelä määrätään hoitamaan opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtajan virkatehtäviä oman virkansa ohella

2. vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja Jari Lausvaara määrätään hoitamaan hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtajan virkatehtäviä oman virkansa ohella,

Palvelualuejohtajien virkatehtävät ja toimivalta määräytyvät voimassaolevan hallintosäännön sekä alemmantasoisten toimivaltaa määrittävien ohjeiden ja delegointimääräysten mukaisesti.

Määräys on voimassa määräaikaisesti siihen saakka kunnes virat on täytetty julkisen hakumenettelyn kautta, enintään kuitenkin vuoden 2020 loppuun.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi
Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Opetuksen ja kasvatuksen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelualueiden palvelualuejohtajalle on hakemuksesta myönnetty eroa 1.6.2020 alkaen.

Hallintosäännön 49 §:n mukaan kaupunginvaltuusto tekee periaatepäätöksen palvelualuejohtajan viran auki julistamisesta. Asiaa on käsitelty laajennetussa henkilöstöasiainjaoston kokouksessa 28.1.2020 §7 ja kaupunginhallituksen kokouksessa 3.2.2020 §23 ja näiden jälkeen kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.2.2020 § 5, jossa kaupunginvaltuusto on palauttanut asian valmisteluun ilman saatetta. Asian valmistelu on viivästynyt koronaepidemian ja yhteistoimintamenettelyyn liittyvän valmistelutyön vuoksi. Nyt valmistelutyö käynnistyy uudelleen henkilöstöasiainjaoston lähetekeskustelulla. Asiaan liittyen on virkatyönä tehty kevyitä vaikutusarvioita ja pieniä tarkennuksia, jotka on tarkoitus tuoda elokuun kokoukseen. Jaoston tämän kokouksen aloituskäsittelyn tarkoituksena on varmistaa, että valtuuston palautuspäätöksen taustalla olevat tekijät huomioidaan uudella valmistelukierroksella.

Palvelualueiden johtamisrakennetta on tarkoituksenmukaista tarkastella henkilömuutosten yhteydessä. Keskeinen kysymys on, johtaako yksi palvelualuejohtaja molempia palvelualueita vai johtaako jatkossa kumpaakin palvelualuetta oma palvelualuejohtaja. Kahden palvelualuejohtajan malli edellyttää kahden uuden viran perustamista ja nykyisen palvelualuejohtajan viran lakkauttamista sen jälkeen, kun tämä virantäyttöprosessi on saatettu loppuun. Yhden palvelualuejohtajan malli mukaisesti virantäyttö voidaan toteuttaa nykyisen viran täyttönä.

Hallintosäännön 49 §:n mukaan kaupunginvaltuusto päättää palvelualuejohtajien kelpoisuudesta ja tekee periaatepäätöksen viran auki julistamisesta ja tekee valintapäätöksen. Hallintosäännön 14 §:n mukaan laajennettu henkilöstöasiainjaosto valmistelee kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle rekrytoinnin ja päättää palvelussuhteen ehdot, osaamisprofiilin sekä hakuilmoituksen. Viran perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää hallintosäännön 12 §:n mukaan kaupunginhallitus.

Samassa yhteydessä ehdotetaan muutettavaksi myös palvelualueiden keskinäistä tehtäväjakoa. Tämä edellyttää muutoksia kaupungin hallintosääntöön. Näistä muutoksista päättää kaupunginvaltuusto. Nämä hallintosäännön muutokset tuodaan päätöksentekoon erikseen.

Palvelualueiden johtajan virkatehtävien hoito on järjestetty tilapäisjärjestelyin kesäkuusta 2020. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 8.6.2020 § 236 päättänyt henkilöstöasiainjaoston kokouksessa 2.6.2020 §15 pohjalta, että 9.6.2020 lukien varhaiskasvatusjohtaja Mikko Mäkelä määrätään hoitamaan opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtajan virkatehtäviä oman virkansa ohella ja vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja Jari Lausvaara määrätään hoitamaan hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtajan virkatehtäviä oman virkansa ohella. Nämä palvelualuejohtajien virkatehtävät ja toimivalta määräytyvät voimassa olevan hallintosäännön sekä alemman tasoisten toimivaltaa määrittävien ohjeiden ja delegointimääräysten mukaisesti. Tämä kaupunginhallituksen määräys on voimassa määräaikaisesti siihen saakka, kunnes virka tai virat on täytetty julkisen hakumenettelyn kautta, enintään kuitenkin vuoden 2020 loppuun.

Käsittelyn tässä vaiheessa on tarkoitus käydä asiasta lähetekeskustelu, jonka tavoitteena on varmistaa, että ne asiat, joita valtuuston tekemään valmisteluun palautukseen sisältyy, voidaan riittävän kattavasti huomioida. Lähetekeskustelussa olisi jatkovalmistelun kannalta hyvä erotella mitä halutaan lisättäväksi ja tarkennettavaksi a) yhden tai kahden johtajan mallin osalta, b) palvelualueiden välisten tehtäväsiirtojen osalta ja c) kelpoisuusvaatimusten osalta.

Tehtäväkuvaukset ja osaamisprofiilit on tarkoituksenmukaista viimeistellä sitten kun valtuusto on tehnyt periaatepäätöksensä.

 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto käy lähetekeskustelun tarvittavista lisätietotarpeista ja tarkennuksista.

 

käsittely

Käsittelyn aikana esittelijä esitti kirjattavaksi päätökseksi, että henkilöstöasiainjaosto kävi lähetekeskustelun ja tarkensi lisätietotarpeita, jotka käyvät esille liitteestä. 

Tämä pykälä käsiteltiin laajennetun henkilöstöasiainjaoston kokoonpanossa. 

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän tekemän kirjaus-esityksen mukaisesti. 

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat: henkilöstöjohtaja Merja Soosalu ja hallintojohtaja Iiris Laukkanen

Opetuksen ja kasvatuksen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelualueiden palvelualuejohtajalle on hakemuksesta myönnetty ero 1.6.2020 alkaen.

Hallintosäännön 49§:n mukaan kaupunginvaltuusto tekee periaatepäätöksen palvelualuejohtajan viran auki julistamisesta. Asiaa on käsitelty laajennetussa henkilöstöasiainjaoston kokouksessa 28.1.2020 §7 ja kaupunginhallituksen kokouksessa 3.2.2020 §23 ja näiden jälkeen kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.2.2020 §5, jossa kaupunginvaltuusto on palauttanut asian valmisteluun ilman saatetta. Asian valmistelu on viivästynyt koronaepidemian ja yhteistoimintamenettelyyn liittyvän valmistelutyön vuoksi.

Valmistelutyö on käynnistynyt uudelleen laajennetun henkilöstöasiainjaoston lähetekeskustelulla kokouksessa 26.6.2020 §21, jossa tarkennettiin jatkovalmistelua tarvitsevia kohtia. Jatkovalmistelua tarvitseviksi kohdiksi päätettiin:

a) Yhden tai kahden palvelualuejohtajan mallin osalta talousvaikutusten vertailu yhden tai kahden palvelualuejohtajan ratkaisuissa ja virkojen tehtävien vertailu ja suhteessa aiempaan yhden palvelualuejohtajan tehtäviin,
b) Palvelualueiden välisten tehtäväsiirtojen osalta viedään lautakuntien valmisteluun vain, jos vaikutusta lautakuntien väliseen tehtävien- ja vastuiden jakoon ja varmistetaan kahden palvelualuejohtajan mallissa, että lautakuntien tehtäväalueiden ja palvelualuejohtajien tehtävänjako on yhteneväinen,
c) Kelpoisuusvaatimusten osalta henkilöstöasiainjaosto pitää tärkeänä, että virkojen täytössä noudatetaan kaupungin vakiintunutta käytäntöä ja jos tästä poiketaan, tulee tämä perustella tarkasti. Kaupungin vakiintuneena käytäntönä on käyttää johtajan virkojen kelpoisuusvaatimuksena soveltuvaa korkeakoulututkintoa, ellei lainsäädännön perusteella ole muita vaateita kelpoisuudelle,

Jaoston tämän kokouksen käsittelyn tarkoituksena on päättää tehdä esitys palvelualuejohtajan virantäytön periaatteista yllä esitettyjen kohtien jatkovalmistelussa tehtyjen lisätarkasteluiden tuottaman tiedon perusteella. Alla on kuvattu yllä mainittujen lisätarkasteltavien kohtien perustelut kohdittain a), b), ja c).

a) Yhden palvelualuejohtajan mallissa kaupungin kahta kolmesta palvelualueesta johdetaan yhdellä palvelualuejohtajalla. Tämä noudattaa nykytilannetta ja siten sillä ei sellaisenaan olen johtajan palkkaukseen liittyviä taloudellisia vaikutuksia. Tässä mallissa palvelualueiden johtaminen menestyksekkäästi edellyttää johtamisjärjestelmän rakenteelta kerroksellisuutta ja siten strategisten tavoitteiden toteutuminen itseohjautuvuudesta ja valmentavasta johtamisesta on arvioitavissa olevan haastavampaa.

Kahden palvelualuejohtajan mallissa johtaminen menestyksekkäästi ja kustannustehokkaasti on arvioitavissa olevan mahdollisempaa, kun palvelualueen johtajalla on mahdollisuus paneutua ja syventyä johtamansa palvelualueen tehtäväkenttään syvällisemmin ja siten edellytykset ymmärtää ja ohjata toimintaa tavoitteellisesti ja strategisesti on vahvemmat kuin yhden palvelualuejohtajan mallissa.

Yhden tai kahden palvelualuemallien johtajan mallien välistä taloudellista kustannusvaikutusta tulee tarkastella syvemmin ja leveämmin kuin vain vertaamalla johtajien palkkaukseen liittyviä taloudellisia vaikutuksia. Mahdollisuudet kustannustehokkuuteen ja taloudellisuuteen ovat erilaiset yhden tai kahden palvelualuejohtajan malleissa. Tämä liittyy sekä palvelualuejohtajan mahdollisuuksiin paneutua palvelualueensa sisältöön, rakenteisiin ja prosesseihin eri tavalla riippuen onko palvelualueita johdettavana yksi tai kaksi. Täten on arvioitavissa, että kahden palvelualuejohtajan mallissa paneutuminen on syvempää ja leveämpää ja siten toiminnan tavoitteellistaminen, strategisuus ja tuloksellisuus mahdollistuvat vahvemmin.

Kahden palvelualuejohtajan mallin muutos edellyttää yhden palvelualuejohtajan viran tehtävien jakamista kahden palvelualuejohtajan viran tehtäviin. Kun kaupunginhallitus on kokouksessaan 10.8.2020 §257 päättänyt, että 24.2.2020 §6 osalta kaupunginvaltuuston kokouksessaan tekemää palautusta ei ole tarkoituksenmukaista jatkovalmistella, tarkoittaa tämä sitä, että palvelualuejohtajien virkojen tehtävien jakaminen on mahdollista tehdä jakamalla nykyisten opetus- ja kasvatuslautakunnalle ja hyvinvointilautakunnalle kuuluvat tehtävät perustettavien kahden palvelualuejohtajan viran välillä. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualuejohtajalle tulisi siten kuulumaan opetus- ja kasvatuslautakunnan toimialueeseen kuuluvat palvelualuejohtajan viran tehtävät ja hyvinvoinnin palvelualuejohtajalle hyvinvointilautakunnan toimialueeseen kuuluvat palvelualuejohtajan tehtävät.

Palvelualuejohtajan tehtävät on Järvenpään kaupungissa määritetty hallintosäännössä §42. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen tehtävät on määritetty hallintosäännössä §41. Lisäksi opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella ja hyvinvoinnin palvelualueella on lautakuntien hyväksymät ohjeet toimivallan delegoimisesta ko. palvelualueilla. Ohjeet ovat nimeltään Hyvinvoinnin palvelualueen organisaatiorakenne ja viranhaltijoiden päätösvalta (hyväksytty Sivistyksen ja vapaa-ajan lautakunnassa 20.12.2018 §62) ja Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen organisaatiorakenne ja viranhaltijoiden päätösvalta (hyväksytty viimeksi Opetus- ja kasvatuslautakunnassa 25.2.2020 §10). Lisäksi kaupungilla on laadittu osaamisprofiilit ylimmälle virkamiesjohdolle, joita ovat palvelualuejohtajat, avainalueiden asiakkuusjohtajat ja konsernipalveluiden voimavarajohtajat. Näiden perusteella on määritettävissä palvelualuejohtajien viran tehtävät ja tehtävänvaativuudet. 

b) Hallintosääntöön ei ole tarpeen tehdä muutoksia, jos kaupunginhallitus on kokouksessaan 10.8.2020 §257 ratkaissut, että palvelualuejohtajien virkojen täytön yhteydessä ei ole tarpeen tehdä muutoksia lautakuntien väliseen työnjakoon erityisesti opiskeluhuollon osalta. Näin ollen ei lautakuntien kuulemisia ole tarpeen tehdä palvelualuejohtajien virantäytön yhteydessä.

Hallintosäännön, palvelualueiden toimivaltasääntöjen ja palvelualuejohtajan viran osaamisprofiilin perusteella on määritettävissä palvelualuejohtajien viran tehtävät ja tehtävänvaativuudet siten, että ne noudattavat lautakuntien välistä työnjakoa.

c) Laissa kunnallisesta viranhaltijasta §6 edellyttää, että virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan päättämä erityinen kelpoisuus sen lisäksi, mitä virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista määritetään perustuslain 125§:ssä, jonka mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Kelpoisuusvaatimusten osalta on kaupungin vallitseva käytäntö ylimmän virkamiesjohdon osalta ollut "ylempi korkeakoulututkinto tai korkeakoulututkinto yhdistettynä ko. toimialan johtamiskokemukseen". Johtamiskokemus kelpoisuuden edellytyksenä on ongelmallinen, koska se voi perustua ainoastaan subjektiiviseen arviointiin. Kelpoisuuden tulisikin perustua virantäytöissä ainoastaan tutkintoon. Johtamisen kokemus on merkittävä ja sen tulee sisältyä ansiovertailuun, mutta sitä ei tule käyttää kelpoisuusehtona. Järvenpään kaupungin vakiintuneena käytännön on siten arvioitavissa olevan soveltuva korkeakoulututkinto, joista ylempää korkeakoulututkinto on toteutunut ensisijaisena.

Suomalaisten tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien antamat tiedot, taidot ja pätevyydet perustuvat kansalliseen viitekehykseen, joka noudattaa Euroopan parlamentin ja Euroopan neuvoston suositusta eurooppalaisesta tutkintojen viitekehyksestä. Suomessa sisällöistä päättää kansallisella tasolla Opetushallitus.

Palvelualuejohtajan viran tehtävien menestykselliseen hoitamiseen vaaditaan oman palvelualueen tuntemuksen lisäksi vankkaa johtamiskokemusta ja toimialan tuntemusta, laaja-alaista ja strategista ymmärrystä ja kykyä työskennellä kaupunkikonsernin kokonaisedun hyväksi. Vertailtaessa palvelualuejohtajan virkatehtäviä, osaamisprofiilia ja suomalaista tutkintojen viitekehystä, asettuvat palvelualuejohtajan tehtävän vaatima osaaminen kansallisessa viitekehyksessä tasoille 7 ja 8. Siten voidaan päätellä, että palvelualuejohtajien virantehtävien hoitaminen edellyttää viran kelpoisuudelta ylempää korkeakoulututkintoa, siis ammattikorkeakouluissa suoritettavaa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa tai yliopistoissa suoritettavaa maisterin, lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa.

Tässä vaiheessa käsittelyä on tarkoitus, että jaosto vahvistaa materiaalin olevan riittävä asian käsittelyn jatkamiseksi hallituksessa tai edelleen valtuustossa tai päättää jatkovalmistelun osalta mitä asioita tulee vielä tarkentaa. Varsinainen esitys kelpoisuuksista, johtajien nimikkeistä ja lukumäärästä on tarkoitus tuoda kokoukseen 18.8.2020.

MSO

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Alkuperäinen päätösehdotus kuuluu: Henkilöstöäasiainjaosto päättää, että liitteenä oleva materiaali antaa tarvittavan lisäselvityksen asian jatkokäsittelylle.

 

Käsittely

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto kävi keskustelun esittelyn jälkeen. Käsittelyn yhteydessä laajennettu henkilöstöasiainjaosto esittää, että valmistelussa kiteytetään vertailu yhden palvelualuejohtajan viran aiempiin tehtäviin, niissä aiemmin tapahtuneisiin muutoksiin ja mahdollisen kahden palvelualuejohtajan viran tehtäviin sekä kuvaus palvelualueiden budjetista ja henkilöstömäärästä. 

 

Päätös

Henkilöstöäasiainjaosto päättää, että liitteenä oleva materiaali käsittelyn aikana tehdyin tarkennuksin tuodaan seuraavaan kokoukseen.

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Opetuksen ja kasvatuksen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelualueiden palvelualuejohtajalle on hakemuksesta myönnetty ero 1.6.2020 alkaen.

Hallintosäännön 49§:n mukaan kaupunginvaltuusto tekee periaatepäätöksen palvelualuejohtajan viran auki julistamisesta. Asiaa on käsitelty laajennetussa henkilöstöasiainjaoston kokouksessa 28.1.2020 §7 ja kaupunginhallituksen kokouksessa 3.2.2020 §23 ja näiden jälkeen kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.2.2020 §5, jossa kaupunginvaltuusto on palauttanut asian valmisteluun ilman saatetta. Asian valmistelu on viivästynyt koronaepidemian ja yhteistoimintamenettelyyn liittyvän valmistelutyön vuoksi.

Valmistelutyö on käynnistynyt uudelleen laajennetun henkilöstöasiainjaoston lähetekeskustelulla kokouksessa 26.6.2020 §21 ja 11.8.2020 §24, jossa jatkovalmistelua tarkennetaan vielä siten, että valmistelussa kiteytetään vertailu yhden palvelualuejohtajan viran aiempiin tehtäviin, niissä aiemmin tapahtuneisiin muutoksiin ja mahdollisen kahden palvelualuejohtajan viran tehtäviin sekä kuvaus palvelualueiden budjetista ja henkilöstömäärästä.

MSO

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto käsittelee 11.8.2020 kokouksen yhteydessä esitetyn valmistelumateriaalin ja päättää, että laajennetuissa henkilöstöasiainjaostoissa 26.6.2020 §21 ja 11.8.2020 §24 edellytetyt valmistelumateriaalit antavat tarvittavan lisäselvityksen asian jatkokäsittelylle.

Laajennettu henkilöstöasiain jaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että tämä päättää

 1. palvelualuejohtajan virkojen auki julistamisesta siten, että opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle ja hyvinvoinnin palvelualueelle valitaan kummallekin palvelualuejohtaja
 2. että opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtajan kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto
 3. että hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtajan kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto

 

Käsittelyn aikana puheenjohtaja teki muutosesityksen palvelualuejohtajan viran auki julistamiseen. Muutosesitys kuuluu: 

Laajennettu henkilöstöasiain jaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että tämä päättää

 1. palvelualuejohtajan viran auki julistamisesta siten, että opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle ja hyvinvoinnin palvelualueelle valitaan yksi yhteinen palvelualuejohtaja
 2. että opetuksen ja kasvatuksen ja hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtajan kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto

Muutosesitys raukesi kannattamattomana. 

 

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelija: henkilöstöjohtaja Merja Soosalu

Opetuksen ja kasvatuksen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelualueiden palvelualuejohtajalle on hakemuksesta myönnetty ero 1.6.2020 alkaen.

Hallintosäännön 49§:n mukaan kaupunginvaltuusto tekee periaatepäätöksen palvelualuejohtajan viran auki julistamisesta. Asiaa on käsitelty laajennetussa henkilöstöasiainjaoston kokouksessa 28.1.2020 §7 ja kaupunginhallituksen kokouksessa 3.2.2020 §23 ja näiden jälkeen kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.2.2020 §5, jossa kaupunginvaltuusto on palauttanut asian valmisteluun ilman saatetta. Asian valmistelu on viivästynyt koronaepidemian ja yhteistoimintamenettelyyn liittyvän valmistelutyön vuoksi.

Valmistelutyö on käynnistynyt uudelleen laajennetun henkilöstöasiainjaoston lähetekeskustelulla kokouksessa 26.6.2020 §21, jossa tarkennettiin jatkovalmistelua tarvitsevia kohtia. Jatkovalmistelua tarvitseviksi kohdiksi päätettiin tuolloin:

a) Yhden tai kahden palvelualuejohtajan mallin osalta talousvaikutusten vertailu yhden tai kahden palvelualuejohtajan ratkaisuissa ja virkojen tehtävien vertailu ja suhteessa aiempaan yhden palvelualuejohtajan tehtäviin,
b) Palvelualueiden välisten tehtäväsiirtojen osalta viedään lautakuntien valmisteluun vain, jos vaikutusta lautakuntien väliseen tehtävien- ja vastuiden jakoon ja varmistetaan kahden palvelualuejohtajan mallissa, että lautakuntien tehtäväalueiden ja palvelualuejohtajien tehtävänjako on yhteneväinen,
c) Kelpoisuusvaatimusten osalta henkilöstöasiainjaosto pitää tärkeänä, että virkojen täytössä noudatetaan kaupungin vakiintunutta käytäntöä ja jos tästä poiketaan, tulee tämä perustella tarkasti. Kaupungin vakiintuneena käytäntönä on käyttää johtajan virkojen kelpoisuusvaatimuksena soveltuvaa korkeakoulututkintoa, ellei lainsäädännön perusteella ole muita vaateita kelpoisuudelle,

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto on käsitellyt jatkovalmisteltua aineistoa kokouksessan 11.8.2020 §24 siten, että kesäkuun kokouksessa lisätarkasteltaviksi kirjatut asiat ja niiden perustelut on kuvattu kohdittain a), b), ja c).

a) Yhden palvelualuejohtajan mallissa kaupungin kahta kolmesta palvelualueesta johdetaan yhdellä palvelualuejohtajalla. Tämä noudattaa nykytilannetta ja siten sillä ei sellaisenaan olen johtajan palkkaukseen liittyviä taloudellisia vaikutuksia. Tässä mallissa palvelualueiden johtaminen menestyksekkäästi edellyttää johtamisjärjestelmän rakenteelta kerroksellisuutta ja siten strategisten tavoitteiden toteutuminen itseohjautuvuudesta ja valmentavasta johtamisesta on arvioitavissa olevan haastavampaa.

Kahden palvelualuejohtajan mallissa johtaminen menestyksekkäästi ja kustannustehokkaasti on arvioitavissa olevan mahdollisempaa, kun palvelualueen johtajalla on mahdollisuus paneutua ja syventyä johtamansa palvelualueen tehtäväkenttään syvällisemmin ja siten edellytykset ymmärtää ja ohjata toimintaa tavoitteellisesti ja strategisesti on vahvemmat kuin yhden palvelualuejohtajan mallissa.

Yhden tai kahden palvelualuejohtajan mallien välistä taloudellista kustannusvaikutusta tulee tarkastella syvemmin ja leveämmin kuin vain vertaamalla johtajien palkkaukseen liittyviä taloudellisia vaikutuksia. Mahdollisuudet kustannustehokkuuteen ja taloudellisuuteen ovat erilaiset yhden tai kahden palvelualuejohtajan malleissa. Tämä liittyy sekä palvelualuejohtajan mahdollisuuksiin paneutua palvelualueensa sisältöön, rakenteisiin ja prosesseihin eri tavalla riippuen onko palvelualueita johdettavana yksi tai kaksi. Täten on arvioitavissa, että kahden palvelualuejohtajan mallissa paneutuminen on syvempää ja leveämpää ja siten toiminnan tavoitteellistaminen, strategisuus ja tuloksellisuus mahdollistuvat vahvemmin.

Kahden palvelualuejohtajan mallin muutos edellyttää yhden palvelualuejohtajan viran tehtävien jakamista kahden palvelualuejohtajan viran tehtäviin. Kun kaupunginhallitus on kokouksessaan 10.8.2020 §257 päättänyt, että 24.2.2020 §6 osalta kaupunginvaltuuston kokouksessaan tekemää palautusta ei ole tarkoituksenmukaista jatkovalmistella, tarkoittaa tämä sitä, että palvelualuejohtajien virkojen tehtävien jakaminen on mahdollista tehdä jakamalla nykyisten opetus- ja kasvatuslautakunnalle ja hyvinvointilautakunnalle kuuluvat tehtävät perustettavien kahden palvelualuejohtajan viran välillä. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualuejohtajalle tulisi siten kuulumaan opetus- ja kasvatuslautakunnan toimialueeseen kuuluvat palvelualuejohtajan viran tehtävät ja hyvinvoinnin palvelualuejohtajalle hyvinvointilautakunnan toimialueeseen kuuluvat palvelualuejohtajan tehtävät.

Palvelualuejohtajan tehtävät on Järvenpään kaupungissa määritetty hallintosäännössä §42. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen tehtävät on määritetty hallintosäännössä §41. Lisäksi opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella ja hyvinvoinnin palvelualueella on lautakuntien hyväksymät ohjeet toimivallan delegoimisesta ko. palvelualueilla. Ohjeet ovat nimeltään Hyvinvoinnin palvelualueen organisaatiorakenne ja viranhaltijoiden päätösvalta (hyväksytty Sivistyksen ja vapaa-ajan lautakunnassa 20.12.2018 §62) ja Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen organisaatiorakenne ja viranhaltijoiden päätösvalta (hyväksytty viimeksi Opetus- ja kasvatuslautakunnassa 25.2.2020 §10). Lisäksi kaupungilla on laadittu osaamisprofiilit ylimmälle virkamiesjohdolle, joita ovat palvelualuejohtajat, avainalueiden asiakkuusjohtajat ja konsernipalveluiden voimavarajohtajat. Näiden perusteella on määritettävissä palvelualuejohtajien viran tehtävät ja tehtävänvaativuudet. 

b) Hallintosääntöön ei ole tarpeen tehdä muutoksia, kun kaupunginhallitus on kokouksessaan 10.8.2020 §257 ratkaissut, että palvelualuejohtajien virkojen täytön yhteydessä ei ole tarpeen tehdä muutoksia lautakuntien väliseen työnjakoon erityisesti opiskeluhuollon osalta. Näin ollen ei lautakuntien kuulemisia ole tarpeen tehdä palvelualuejohtajien virantäytön yhteydessä.

Hallintosäännön, palvelualueiden toimivaltasääntöjen ja palvelualuejohtajan viran osaamisprofiilin perusteella on määritettävissä palvelualuejohtajien viran tehtävät ja tehtävänvaativuudet siten, että ne noudattavat lautakuntien välistä työnjakoa.

c) Laissa kunnallisesta viranhaltijasta §6 edellyttää, että virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan päättämä erityinen kelpoisuus sen lisäksi, mitä virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista määritetään perustuslain 125§:ssä, jonka mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Kelpoisuusvaatimusten osalta on kaupungin vallitseva käytäntö ylimmän virkamiesjohdon osalta ollut "ylempi korkeakoulututkinto tai korkeakoulututkinto yhdistettynä ko. toimialan johtamiskokemukseen". Johtamiskokemus kelpoisuuden edellytyksenä on ongelmallinen, koska se voi perustua ainoastaan subjektiiviseen arviointiin. Kelpoisuuden tulisikin perustua virantäytöissä ainoastaan tutkintoon. Johtamisen kokemus on merkittävä ja sen tulee sisältyä ansiovertailuun, mutta sitä ei tule käyttää kelpoisuusehtona. Järvenpään kaupungin vakiintuneena käytännön on siten arvioitavissa olevan soveltuva korkeakoulututkinto, joista ylempää korkeakoulututkinto on toteutunut ensisijaisena.

Suomalaisten tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien antamat tiedot, taidot ja pätevyydet perustuvat kansalliseen viitekehykseen, joka noudattaa Euroopan parlamentin ja Euroopan neuvoston suositusta eurooppalaisesta tutkintojen viitekehyksestä. Suomessa sisällöistä päättää kansallisella tasolla Opetushallitus.

Palvelualuejohtajan viran tehtävien menestykselliseen hoitamiseen vaaditaan oman palvelualueen tuntemuksen lisäksi vankkaa johtamiskokemusta ja toimialan tuntemusta, laaja-alaista ja strategista ymmärrystä ja kykyä työskennellä kaupunkikonsernin kokonaisedun hyväksi. Vertailtaessa palvelualuejohtajan virkatehtäviä, osaamisprofiilia ja suomalaista tutkintojen viitekehystä, asettuvat palvelualuejohtajan tehtävän vaatima osaaminen kansallisessa viitekehyksessä ensisijaisesti tasolle 7. Siten voidaan päätellä, että palvelualuejohtajien viran tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää viran kelpoisuudelta ylempää korkeakoulututkintoa, siis ammattikorkeakouluissa suoritettavaa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa tai yliopistoissa suoritettavaa maisterin tutkintoa. Viran tehtävien hoitaminen soveltuvalla alemmalla korkeakoulututkinnolla, siis ammattikorkeakouluissa suoritettavaa ammattikorkeakoulututkintoa tai yliopistoissa suoritettavaa kandidaatin tutkintoa, on mahdollinen, mutta edellyttää vankkaa työkokemusta kyseisen palvelualueen substanssista yhdistettynä johtamistehtävien kautta hankittuun vankkaan kokemukseen johtamisesta. 

Laajennettu henkilöstöasiain jaosto esitti kokouksessaan 11.8.2020 tarkennuksia lisätarkennuksiin ja ne esiteltiin laajennetun henkilöstöasiain kokouksessa 18.8.2020 §27.

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto päätti 18.8.2020 §27, että esitetyt lisäselvitykset antavat tarvittavan lisäselvityksen asian käsittelylle ja esittää kaupunginhallitukselle, että tämä esittää kaupunginvaltuustolle, että tämä hyväksyy palvelualuejohtajan virantäyttöjen periaatteeksi sen, että sekä opetuksen ja kasvatuksen että hyvinvoinnin palvelualueille tulee kummallekin oma palvelualuejohtaja ja että molempien palvelualuejohtajien virkojen kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto.

Toimintaympäristön muutokset ovat viimeisten vuosien aikana vaikuttaneet lautakuntien, palvelualueiden rakenteisiin ja tehtäviin ja siten myös palvelualuejohtajan viran tehtäviin ja vastuisiin. Muutoksia on todennäköisesti tapahtumassa myös tulevina vuosina. Aiemmin tapahtuneet muutokset liittyvät Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän perustamisen yhteydessä tapahtuneisiin muutoksiin, joissa sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät Keusoteen ja kaupungin jäljelle jäävät palvelut järjestettiin kahden uuden lautakunnan, opetuksen ja kasvatuksen lautakunnan ja hyvinvointilautakunnan ja näiden alaisten palvelualueiden välille. Tulevia mahdollisia muutoksia vielä valtakunnalliseen sote-uudistukseen liittyen on opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella sijaitsevien opiskeluhuollon palveluiden siirtyminen maakuntaan, kuten tällä hetkellä lausunnolla olevissa sote-laeissa esitetään. Tämän lisäksi osana valtion työllistämistoimia on yhtenä potentiaalisena toimenpiteenä listattu työllisyys- ja yrityspalveluiden organisoiminen kunnan toteutettavaksi. 

Lisäselvitykset, jotka on toimitettu ja käsitelty laajennetun henkilöstösasiainjaoston kokouksissa 11.8.2020 §24 ja 18.8.2020 §27, käyvät ilmi oheismateriaalista.

MS

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että tämä päättää

 1. palvelualuejohtajan virkojen auki julistamisesta siten, että opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle ja hyvinvoinnin palvelualueelle valitaan kummallekin palvelualuejohtaja
 2. että opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtajan kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto
 3. että hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtajan kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto

Päätös

Asian käsittely päätettiin siirtää jatkokokoukseen 28.8.2020 klo 7.30.

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 24.8.2020 § 280

Asian käsittely päätettiin siirtää jatkokokoukseen 28.8.2020.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että tämä päättää

 1. palvelualuejohtajan virkojen auki julistamisesta siten, että opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle ja hyvinvoinnin palvelualueelle valitaan kummallekin palvelualuejohtaja
 2. että opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtajan kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto
 3. että hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtajan kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 28.8.2020 § 289

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

 1. palvelualuejohtajan virkojen auki julistamisesta siten, että opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle ja hyvinvoinnin palvelualueelle valitaan kummallekin palvelualuejohtaja
 2. että opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtajan kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto
 3. että hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtajan kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hallintosäännön §49 mukaan kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginjohtajan ja palvelualuejohtajat. Järvenpään kaupungilla on ollut käytäntö, että valinnan tekevä toimielin haastattelee johtajan virkaa hakevat kärkihakijat. Avainalueiden ja voimavarajohtajien tilanteessa kaupunginhallitus on haastatellut kärkihakijat ennen kuin on tehnyt ratkaisun valittavasta henkilöstä. Kaupunginvaltuusto on järjestänyt paneelin kaupunginjohtajan viran täytön yhteydessä.

Nyt palvelualuejohtajien viran täyttöjen yhteydessä esitetään kärkihakijoiden haastattelu toteutettavan kaupunginvaltuuston paneeleina marraskuussa 2020 siten, että järjestetään oma paneeli opetuksen ja kasvatuksen palvelualuejohtajan viran kärkihakijoille ja oma paneeli hyvinvoinnin palvelualuejohtajan viran kärkihakijoille.

Tässä kokouksessa laajennettu henkilöstöasiainjaosto päättää paneelin pitämisestä ja paneelin ajankohdasta.

MSO

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto päättää, että

 1. sekä opetuksen ja kasvatuksen palvelualuejohtajan viran kärkihakijoille että hyvinvoinnin palvelualuejohtajan kärkihakijoille järjestetään kummallekin oma paneeli sähköisenä
 2. paneelit järjestetään samassa tilaisuudessa peräkkäin 25.11.2020
 3. paneeliin osallistuu laajennetun henkilöstöasiainjaoston jäsenet ja kaupunginvaltuuston jäsenet

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

Valmistelija

 • Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on päättänyt virkavaalilla kokouksessaan 16.12.2020 § 91 valita Opetuksen ja kasvatuksen palvelualuejohtajan virkaan Merja Narvo-Akkolan. Henkilöstöasiainjaosto on 15.12.2020 kokouksessaan päättänyt virkasuhteiden muista ehdoista, mm. että kaupunginjohtaja sopii valitun henkilön kanssa virantoimituksen aloittamisesta.

Tällä hetkellä voimassa oleva kaupunginhallituksen 8.6.2020 § 236 määräys viranhoidoista päättyy 31.12.2020. Narvo-Akkola on ilmoittanut sähköpostitse, että hän voi ottaa viran vastaan 1.2.2021. Viran hoitaminen on tarpeen järjestää tilapäisjärjestelyin 1.1.2021 - 31.1.2021 välisen ajan. 

Palvelualuejohtajan virkatehtävät ja toimivalta määräytyy voimassaolevan hallintosäännön sekä alemman tasoisten toimivaltaa määrittävien ohjeiden ja delegointimääräysten mukaisesti.

ON

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää, että opetusjohtaja Arja Korhonen määrätään hoitamaan opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtajan avointa virkaa oman virkansa ohella 1.1.-31.1.2021. 

 

Käsittely:

Helinä Perttu poistui kokouksesta ilmoittaen esteellisyydestä. Esteellisyyden peruste: käsittelyssä esimiehen asia.

Tomi Passi toimi puheenjohtajana asioiden § 421 - 422 käsittelyn ajan.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Esteellisyys

 • Helinä Perttu

Tiedoksi

asianosainen, HR-palvelut