Kaupunginhallitus, kokous 21.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 412 Omistajapoliittinen kannanotto (salassapidettävä, JulkL 24 § k 17, 20)

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24, k 17, 20