Kaupunginhallitus, kokous 21.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 423 LISÄPYKÄLÄ: Eron myöntäminen varhaiskasvatusjohtajan virasta (lisäpykälä)

JARDno-2020-2837

Valmistelija

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi
  • Mika Lindgren, palvelusuhdepäällikkö, mika.lindgren@jarvenpaa.fi

Perustelut

Varhaiskasvatusjohtaja on hakenut eroa virastaan 1.1.2021 lukien 24.11.2020 jättämällään kirjeellä.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää Mikko Mäkelälle eron varhaiskavatusjohtajan virasta 1.1.2021 alkaen. 

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti käsitellä tämän asian ylimääräisenä asiana.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Asianosaiset