Kaupunginhallitus, kokous 21.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 418 Kuntavaalit 2021, ennakko-, laitos- ja vaalipäivän äänestyspaikat

JARDno-2020-2769

Valmistelija

  • Laura Kattelmäki, kaupunginlakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen päätösvalta

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. Ennakkoäänestyksen ajanjakso kotimaassa on 7.-13.4.2021.

Kunnassa keskeisenä toimijana vaaleihin liittyvissä asioissa on keskusvaalilautakunta. Vaalilain mukaan kunnanhallituksen on kuitenkin hyvissä ajoin päätettävä:

1. kunnassa olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista,
2. ennakkoäänestyspaikkoina olevista sosiaalihuollon toimintayksiköistä (ns. laitosäänestyksestä) sekä
3. vaalipäivän äänestyspaikoista.

Yleiset ennakkoäänestyspaikat

Vaalilain 9.1 § 1-kohdan mukaan kunnassa olevien yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärän ja sijainnin päättää kunnanhallitus. Ennakkoäänestyspaikkoja on oltava jokaisessa kunnassa vähintään yksi.

Viime vuosina ennakkoäänestyspaikkoina ovat toimineet Järvenpää-talo sekä Prisma-keskus, joista jälkimmäinen on ollut paikoista selkeästi vilkkaampi.

Järvenpään K-Citymarketilta on aiempina vuosina tiedusteltu mahdollisuutta järjestää ennakkoäänestyskäyttöön soveltuva tila, mutta aiempina vuosina sopivaa tilaa ei ole järjestynyt. K-Citymarket on syksyllä 2020 ilmoittanut, että kuntavaaleihin 2021 sillä olisi mahdollisesti tarjota ennakkoäänestyskäyttöön erillinen tila, jossa ennakkoäänestys voitaisiin suorittaa vallitseva pandemiatilanne huomioiden. Ennakkoäänestystilaksi K-Citymarket on ehdottanut pysäköintihallin yhteydessä sijaitsevaa entistä pullonpalautustilaa. Tila on kooltaan melko suuri, joten vallitsevan pandemiatilanteen mukaiset turvavälit pystyttäisiin tässä tilassa toteuttamaan ja äänestysjono ohjattua tilan ulkopuolella sijaitsevalle seinustalle. Ennakkoäänestystilaa valittaessa on kuitenkin huomioitava muun muassa tilan sijainti pysäköintihallin yhteydessä. Löydettävyyden näkökulmasta sijainti ei ehkä ole paras mahdollinen. Lisäksi on huomioitava tilan turvallisuuteen ja tervellisyyteen liittyvät näkökulmat (pakokaasut, äänestäjien turvallisuus, kun hallissa liikkuu myös ajoneuvoja).

Prisma-keskukselta saadun vastauksen mukaan heidän kiinteistössäään ei ole tällä hetkellä tyhjiä liiketiloja. Kevään tilannetta ei kuitenkaan tiedetä, sillä tilanne saattaa muuttua lyhyelläkin aikavälillä. Prisma-keskus on ehdottanut alustavasti, että ennakkoäänestyspaikaksi sovittaisiin jokin sellainen käytäväpaikka keskuksessa, joka on toimiva ja turvallinen, ja jonka osalta myös tietoturvan toteutumisesta, sähköistä ja muista ennakkoäänestyksen kannalta välttämättömistä asioista pystytään huolehtimaan. Alustavasti Prisma-keskuksesta on ehdotettu ennakkoäänestyspisteen sijainniksi käytäväpaikkaa, jolla marjamyyjät kesäisin sijaitsevat. Löydettävyyden näkökulmasta tämä sijainti olisi varsin keskeinen. Käytäväpaikkaan liittyy kuitenkin monia haasteita muun muassa vallitsevan pandemiatilanteen, tietosuojan ja tietoturvan sekä vaalisalaisuuden ja äänestysrauhan näkökulmasta.

Järvenpää-talon näyttelytilasta (Järnet, info-pisteen viereinen tila, 1 krs.), joka on myös aikaisempina vuosina toiminut toisena ennakkoäänestyspisteenä, on tehty ennakkovaraus kuntavaalien 2021 ennakkoäänestyksen ajaksi. Mahdollisia muita ennakkoäänestykseen soveltuvia tiloja selvitetään parhaillaan. Ennakkoäänestyspaikkojen osalta ehdotetaan, että kaupunginhallitus hyväksyy ennakkoäänestyspisteeksi Järvenpää-talon näyttelytilan ja muiden ennakkoäänestyspaikkojen osalta asia tuodaan kaupunginhallitukselle päätettäväksi uudelleen heti, kun sopivat tilat tähän tarkoitukseen on löydetty.

Laitosäänestyspaikat

Vaalilain 9.1 § 3-kohdan nojalla ennakkoäänestys on toimitettava sairaaloissa, ympärivuorokautista hoitoa antavissa sekä muissa kunnanhallituksen päätöksellä määrätyissä sosiaalihuollon toimintayksiköissä sekä rangaistuslaitoksissa. Lain mukaisia laitoksia, joissa ennakkoäänestys tulee suorittaa, ovat Järvenpäässä seuraavat:

- Järvenpään päihdesairaala
- Kivipuiston Monipalvelukeskus
- Palvelutalo Kirkkopiha
- Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskussairaala JUST
- Pihlavistokoti
- Lehmustokoti
- Vaahterakoti
- Hoivakoti Milja
- Hoivakoti Elna-Maria
- Hoivakoti Villa Kivi
- Esperi Oy, Narikan hoitokotiyksikkö
- Esperi Oy, Hoitokoti Pähkinä

Vaalipäivän äänestyspaikat

Vaalipäivän äänestyspaikkojen osalta ehdotetaan, että äänestysalueen 001 äänestyspaikka siirretään Vihtakadun koululle. Äänestysalueen 001 äänestyspaikkana on aiempina vuosina toiminut Harjulan koulu, joka on päätetty purkaa. Äänestysalueen 006 osalta ehdotetaan, että äänestypaikka siirretään Kinnarin koululle. Äänestysalueen 006 äänestyspaikkana on aiempina vuosina toiminut Järvenpään Uusi Sosiaali- ja terveyskeskus JUST. Vallitsevassa pandemiatilanteessa terveyskeskusta ei suositella valitsemaan äänestyspaikaksi. Muutosehdotukset on kursivoitu tekstiin alle.

ÄÄNESTYSALUE, vaalipäivän äänestyspaikka ja osoite

001 KAAKKOLA-VANHAKYLÄ-LOUTTI, Vihtakadun koulu, Vihtakatu 32 (aiemmin Harjulan koulu, Verkkotie 12)
002 KESKUSTA, Järvenpää-talo, Hallintokatu 4
003 LEPOLA-TERIOJA, Juholan koulu, Sipoontie 12
004 SORTO-PAJALA, Järvenpään lukio, Lukionkatu 1
005 WÄRTSILÄ-JAMPPA, Saunakallion koulu, Pihkapolku 4
006 KINNARI, Kinnarin koulu, Koulukuja 3 (aiemmin Järvenpään Sosiaali- ja terveyskeskussairaala JUST, Lääkärikuja 1)
007 TERHOLA-SATUMETSÄ-MIKONKORPI-KYRÖLÄ-RISTINUMMI, Kyrölän koulu, Kyröläntie 6 B
008 NUMMENKYLÄ-PELTOLA-ISOKYTÖ, Anttilan koulu, Vanha valtatie 40
009 HAARAJOKI-PIETILÄ-MYLLY, Haarajoen koulu, Haarajoenkatu 2

Päätöksenteon tueksi on pyydetty vammaisneuvostolta lausunto esteettömyyden huomioimisesta äänestyspaikoilla. Lausunto on pykälän oheismateriaalina.

IL

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää, että vuoden 2021 kuntavaaleissa yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja aikavälillä 7.-13.4.2021 Järvenpään kaupungissa ovat:

Järvenpää-talo
Hallintokatu 4, Järvenpää

Aukioloajat:
- arkisin klo 12-20
- lauantaina ja sunnuntaina klo 10-16

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että ennakkoäänestys laitoksissa toimitetaan vaalilain 9 §:n 3-kohdan perusteella seuraavissa laitoksissa:

Järvenpään päihdesairaala, Kuusitie 36, Haarajoki
Kivipuiston palvelukeskus, Sorronrinne 9, Järvenpää
Palvelutalo Kirkkopiha, Yhteiskouluntie 8, Järvenpää
Järvenpään Sosiaali- ja terveyskeskussairaala JUST, Lääkärikuja 1, Järvenpää
Pihlavistokoti, Jampankaari 4 E, Järvenpää
Lehmustokoti, Jampankaari 4 C, Järvenpää
Vaahterakoti, Jampankaari 1, Järvenpää
Hoivakoti Milja, Tuomonpolku 3 B, Ristinummi
Elna-Marian hoivakoti, Lallankatu 2, Järvenpää
Hoivakoti Villa Kivi, Kiviojantie 12, Järvenpää
Esperi Oy, Narikan hoitokotiyksikkö, Yrittäjänkatu 37-39, 04460 Järvenpää
Esperi Oy, Hoitokoti Pähkinä, Purjopolku 1, 04410 Järvenpää

Kaupunginhallitus päättää lisäksi, että varsinaisen vaalipäivän 18.4.2021 (vaalisunnuntai) äänestyspaikat ovat seuraavat:

ÄÄNESTYSALUE, vaalipäivän äänestyspaikka ja osoite

001 KAAKKOLA-VANHAKYLÄ-LOUTTI, Vihtakadun koulu, Vihtakatu 32
002 KESKUSTA, Järvenpää-talo, Hallintokatu 4
003 LEPOLA-TERIOJA, Juholan koulu, Sipoontie 12
004 SORTO-PAJALA, Järvenpään lukio, Lukionkatu 1
005 WÄRTSILÄ-JAMPPA, Saunakallion koulu, Pihkapolku 4
006 KINNARI, Kinnarin koulu, Koulukuja 3
007 TERHOLA-SATUMETSÄ-MIKONKORPI-KYRÖLÄ-RISTINUMMI, Kyrölän koulu, Kyröläntie 6 B
008 NUMMENKYLÄ-PELTOLA-ISOKYTÖ, Anttilan koulu, Vanha valtatie 40
009 HAARAJOKI-PIETILÄ-MYLLY, Haarajoen koulu, Haarajoenkatu 2

 

Käsittely:

Tämä asia käsiteitiin § 411 jälkeen.

Esittelijä täydensi päätösehdotustaan siten, että päätösehdotukseen lisätään:

"Muiden ennakkoäänestyspaikkojen osalta asia tuodaan kaupunginhallitukselle päätettäväksi uudelleen heti, kun sopivat tilat tähän tarkoitukseen on löydetty."

Päätös

Hyväksyttiin täydennetyn päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Järvenpään K-Citymarket, Järvenpään Prisma-keskus, laitosäänestyspaikat, vaalipäivän äänestyspaikat, kesla, viestintä