Kaupunginhallitus, kokous 21.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 419 Ero luottamustehtävästä / Taurovaara Reino

JARDno-2020-2976

Valmistelija

  • Laura Kattelmäki, kaupunginlakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Reino Taurovaara on 12.12.2020 päivätyllä kirjeellä pyytänyt eroa tehtävästä esteellisyyden takia. Keskusvaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain 27 - 30 §:ssä säädetään.

Kaupunginvaltuusto on kokouksessa 12.6.2017 § 6 valinnut keskusvaalilautakunnan toimikaudelle 2017 - 2021. Samassa kokouksessa keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi on valittu kyseiselle kaudelle Reino Taurovaara.

IL

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää

  1. myöntää eron Reino Taurovaaralle keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan tehtävästä
  2. valita keskusvaalilautakunnalle puheenjohtajan sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

KV