Kaupunginhallitus, kokous 21.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 181 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Petja Harakka, kaupunginlakimies, petja.harakka@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 22.12.2018 lukien.

Ehdotus

Esittelijä

  • Erkki Kukkonen, kaupunginjohtaja, erkki.kukkonen@jarvenpaa.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Käsittely:

Päätettiin yksimielisesti että § 185 voidaan ottaa käsittelyyn kiireperusteella ja se käsitellään ensimmäisenä. Sen jälkeen jatketaan esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös

Hyväksyttiin.