Kaupunginhallitus, kokous 21.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 184 Kaupunginjohtajan rekrytointi /haastateltavien valinta

JARDno-2017-1496

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginjohtaja Erkki Kukkonen on irtisanoutunut kaupunginjohtajan virasta eläköitymisen vuoksi 1.5.2018 lähtien. Avoimeksi tulevan kaupunginjohtajan rekrytoinnin valmistelu on käynnistynyt ja kaupunginhallitus on päättänyt kaupunginjohtajan rekrytoinnin tavoiteaikataulun kokouksessaan 16.10.2017 § 106. Tavoiteaikataulun mukaisesti kaupunginjohtajn viran julkinen hakuaika olisi ajalla 9.-30.11.2017 klo 15.00. Henkilöstöasiainjaosto julistaa viran haettavaksi hallintosäännön 4 luvun 46 §:n mukaan niiden virkojen osalta, joihin kaupunginvaltuusto tai kaupunginhallitus valitsee viranhaltijan. Lisäksi henkilöstöasiainjaosto päättää viran kelpoisuusehdoista.

Kaupunginhallituksen 16.10.2017 valitsema kaupunginjohtajan rekrytointia valmisteleva valintatoimikunta työstää kokouksissaan valintakriteerejä, osaamisprofiilia ja hakukuulutusta. Valintakriteerit, osaamisprofiili ja hakukuulutus ovat henkilöstöasiainjaostolla käytettävissä kokouksessaan.

Kaupunginjohtajan kelpoisuusehdoiksi esitetään ylempää korkeakoulututkintoa, johtamiskokemusta sekä kunnallishallinnon tuntemusta.

Käsittely:

Ulla-Mari Karhu poistui kokoustilasta esteellisenä (HallintoL 5 luku 28 § ) ennen asian käsittelyn alkamista.

Käsittelyn kuluessa todettiin, että valtuuston tulee päättää kaupunginjohtajan viran kelpoisuusehdoista ja että päätösehdotusta tulee tämän johdosta muuttaa. Todettiin myös, että uusi viran hakuaika on vastaava kuin aiempi aika eli kolme viikkoa.

Esittelijä muutti ehdotustaan ja

vanha ehdotus kuului:

Henkilöstöasiainjaosto päättää

 • kaupunginjohtajan viran kelpoisuusehdoiksi  ylempi korkeakoulututkinto, johtamiskokemus ja kunnallishallinnon tuntemusta.
 • julistaa kaupunginjohtajan viran haettavaksi ajalle 9.-30.11.2017 klo 15.00
 • hyväksyy valintakriteerit, osaamisprofiilin ja hakukuulutuksen

uusi ehdotus oli seuraava:

Henkilöstöasiainjaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle että se ehdottaa kaupunginvaltuustolle
- että kaupunginjohtajan kelpoisuusehdot ovat ylempi korkeakoulututkinto, johtamiskokemus ja kunnallishallinnon tuntemus

Lisäksi henkilöstöasiainjaosto päättää 
-julistaa kaupunginjohtajan viran haettavaksi ajalle 21.11.-12.12.2017 klo 15 sillä edellytyksellä, että kaupunginvaltuusto päättää kaupunginjohtajan viran luonteesta ja kelpoisuusehdoista kokouksessaan 13.11.2017.

- hyväksyä valintakriteerit ja hakukuulutuksen. Kaupunginvaltuuston päätös 13.11.2017 kaupunginjohtajan viran luonteesta  ja kelpoisuusehdoista huomioidaan hakukuulutuksessa siten, että hakukuulutus vastaa valtuuston päätöstä.

- valtuuttaa henkilöstöjohtajan tekemään hakukuulutukseen valtuuston 13.11.2017 päätöksen mahdollisesti edellyttämät täsmennykset

- että kaupunginhallitukselle viedään päätettäväksi tarkennettu kaupunginjohtajan rekrytoinnin aikataulu

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle että se ehdottaa kaupunginvaltuustolle
- että kaupunginjohtajan kelpoisuusehdot ovat ylempi korkeakoulututkinto, johtamiskokemus ja kunnallishallinnon tuntemus

Lisäksi henkilöstöasiainjaosto päättää 
-julistaa kaupunginjohtajan viran haettavaksi ajalle 21.11.-12.12.2017 klo 15 sillä edellytyksellä, että kaupunginvaltuusto päättää kaupunginjohtajan viran luonteesta ja kelpoisuusehdoista kokouksessaan 13.11.2017.

- hyväksyä valintakriteerit ja hakukuulutuksen. Kaupunginvaltuuston päätös 13.11.2017 kaupunginjohtajan viran luonteesta  ja kelpoisuusehdoista huomioidaan hakukuulutuksessa siten, että hakukuulutus vastaa valtuuston päätöstä.

- valtuuttaa henkilöstöjohtajan tekemään hakukuulutukseen valtuuston 13.11.2017 päätöksen mahdollisesti edellyttämät täsmennykset

- että kaupunginhallitukselle viedään päätettäväksi tarkennettu kaupunginjohtajan rekrytoinnin aikataulu

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti.

Perustelut

Hakuaika kaupunginjohtajan virkaan on meneillään ja se päättyy 12.12.2017 klo 15.00.

Henkilöstöjohtaja antaa henkilöstöasiainjaostolle ajankohtaiskatsauksen kaupunginjohtajan rekrytointiprosessiin.

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto merkitsee tiedoksi ajankohtaiskatsauksen kaupunginjohtajan rekrytointiprosessiin

Käsittely:

Ennen asian käsittelyä Ulla-Mari Karhu poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi Kaarina Wilskman. Kokoukseen asian käsittelyn ajaksi saapui varajäsen Timo Ijäs.

Päätös

Hyväksyttiin.

Perustelut

Hakuaika Järvenpään kaupunginjohtajan 8 vuoden määräaikaiseen virkaan päättyi 12.12.2017 klo 15. Hakuajan päättymiseen mennessä kaupungille saapui 16 hakemusta.

Kaikkien valtuustoryhmien edustajista koottu valintatoimikunta tutustui alustavasti hakijatilanteeseen kokouksessaan 13.12.2017 ja esittää 19.12.2017 kokouksessaan tarkemman harkinnan pohjalta eteenpäin kaupunginhallitukselle haastateltavaksi valittavat. Kaupunginhallitus tekee lopullisen päätöksen haastateltaviksi valittavista hakijoista kokouksessaan 21.12.2017 Haastattelut toteutetaan 8.–10.1.2018. Tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto pääsee valitsemaan virkavaalilla uuden kaupunginjohtajan kokouksessaan 12.2.2018.

Virkaa hakivat:

 • Edry Tarja, kasvatustieteen maisteri, Järvenpää
 • Karhu Ulla-Mari, valtiotieteiden maisteri, Järvenpää
 • Kiukas Vertti, filosofian maisteri, Helsinki
 • Kurttila Tuomas, hallintotieteiden ja teologian maisteri, Helsinki
 • Kuusela Antti, valtiotieteiden maisteri, Kerava
 • Larsson Kalle, filosofian maisteri, Salo
 • Massinen Timo, yrittäjän ammattitutkinto, koneautomaatioteknikko, Tuusula
 • Matikainen Tanja, oikeustieteen tohtori, hallintotieteiden lisensiaatti, Tuusula
 • Naukkarinen Olli, kauppatieteiden maisteri, Lappeenranta
 • Peltola Antti, hallintotieteiden maisteri, Helsinki
 • Perttu Helinä, kasvatustieteen maisteri, Järvenpää
 • Rahkonen Päivi, hallintotieteiden maisteri, kunnallistutkinto, Hollola
 • Viita Johanna, kauppatieteiden maisteri, Järvenpää

Yksi hakijoista toivoi, ettei hänen nimeään julkistettaisi. Lisäksi virkaa haki yksi alaikäinen hakija sekä yksi hakemuksensa poisvetänyt hakija, joiden nimeä ei julkisteta. Kuntalain mukaan kaupunginjohtajan tehtävään voi ilmoittaa suostumuksensa myös varsinaisen hakuajan jälkeen. Järvenpään kaupunginjohtajan valintatoimikunta toivoo, että suostumukset jätettäisiin perjantaihin 15.12.2017 mennessä osoitteeseen resina(at)jarvenpaa.fi. Näin ollen kaupunginhallituksen kokouksessa 21.12.2017, jossa kaupunginhallitus päättää haastatteluihin valittavat henkilöt, voi olla edellä mainittujen hakijoiden lisäksi myös suostumuksensa antaneita henkilöitä.

Nykyinen kaupunginjohtaja Erkki Kukkonen jää eläkkeelle 1.5.2018 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä

 • Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää haastateltaviksi valittavat henkilöt kaupunginjohtajan virkaan hakeneista ja mahdollisista suostumuksen antaneista 

Käsittely:

Ennen asian käsittelyä Antti Peltola, Tarja Edry, Helinä Perttu ja Erkki Kukkonen poistuivat kokoustilasta esteellisinä.

Asiantuntijoina paikalla olivat Päivi Autere ja Riku Mustajoki.

Käsittelyn kuluessa todettiin, että filosofian maisteri Markku Hyttinen on antanut suostumuksensa kaupunginjohtajan tehtävään. Tuomas Kurttila on vetänyt hakemuksensa pois.

Todettiin lisäksi, että valintatoimikunta esittää haastatteluun valittaviksi seuraavia hakijoita (alla aakkosjärjestyksessä):

 • Markku Hyttinen
 • Kalle Larsson
 • Tanja Matikainen
 • Olli Naukkarinen
 • Antti Peltola
 • Helinä Perttu
 • Päivi Rahkonen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti kutsua seuraavat henkilöt haastatteluun valintatoimikunnan esityksen ja hakemusten pohjalta tehdyn ansiovertailun perusteella (esitetty alla aakkosjärjestyksessä):

 • Markku Hyttinen
 • Kalle Larsson
 • Tanja Matikainen
 • Olli Naukkarinen
 • Antti Peltola
 • Helinä Perttu
 • Päivi Rahkonen