Kaupunginhallitus, kokous 21.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 292 Edustajan nimeäminen Sarastia Oy:n neuvottelukunnan kokoukseen 9.12.2022

JARDno-2022-326

Valmistelija

  • Henna Koskelainen, hallinnon erityisasiantuntija, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Sarastia Oy on kutsunut osakkeenomistajansa 9.12.2022 järjestettävään neuvottelukunnan kokoukseen, minkä vuoksi kaupunginhallituksen on tarpeen päättää Järvenpään kaupungin edustuksesta kokouksessa. Liitteenä on neuvottelukunnan kokouksen asialista. Kokouksessa käsitellään mm. katsaus kuluneeseen ja tulevaan vuoteen sekä muut ajankohtaiset asiat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus 

  1. nimeää Sarastia Oy:n 9.12.2022 neuvottelukunnan kokoukseen edustajaksi talousjohtaja Kirsi Rinteen tai hänen nimeämänsä henkilön
  2. oikeuttaa talousjohtajan päättämään kokoukseen osallistumisesta.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.  

Tiedoksi

nimetty, Sarastia Oy