Kaupunginhallitus, kokous 21.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 258 Ero luottamustehtävästä / Rantanen Tea

JARDno-2019-3149

Valmistelija

  • Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tea Rantanen on 10.10.2019 päivätyllä kirjeellä pyytänyt eroa Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (KUVES) johtokunnan varajäsenyydestä. Rantanen on ilmoittanut eronneensa myös Mestaritoiminta Oy:n hallituksen jäsenyydestä.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä on yhteisö, johon edustajat on valinnut kaupunginhallitus. 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää 

  1. myöntää Tea Rantaselle eron Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan varajäsenyydestä.
  2. valita Tea Rantasen sijaan varajäsenen Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän johtokuntaan.
  3. merkitä tiedoksi Tea Rantasen eron Mestaritoiminta Oy:n hallituksen jäsenyydestä.

Päätös

Käsittelyn kuluessa kaupunginjohtaja muutti päätösehdotuksensa kuulumaan seuraavasti:

Kaupunginhallitus päättää 

  1. antaa Järvenpään kaupungin yhtymäkokousedustajalle toimiohjeen myöntää Tea Rantaselle ero Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan varajäsenyydestä.
  2. antaa Järvenpään kaupungin yhtymäkokousedustajalle toimiohjeen valita Tea Rantasen sijaan varajäsenen Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän johtokuntaan.
  3. merkitä tiedoksi Tea Rantasen eron Mestaritoiminta Oy:n hallituksen jäsenyydestä.

Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.

Tiedoksi

Kirjaamopalvelut, eronneet, valitut