Kaupunginhallitus, kokous 21.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 256 Edustajan nimeäminen Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokoukseen

JARDno-2019-2964

Valmistelija

  • Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 6.11.2019. Kuntayhtymä on 17.9.2019 saapuneella viestillä pyytänyt Järvenpään kaupunkia nimeämään yhtymäkokoukseen edustajan ja varaedustajan. 

Kuntalain 60 §:n 2 momentin mukaan jäsenkunnan on valittava yhtymäkokousedustaja kuhunkin kokoukseen erikseen.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus nimeää Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 6.11.2019 yhtymäkokousedustajaksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja Kirsi-Marja Karjalaisen ja varaedustajaksi kaupunginjohtajan määräämän henkilön.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Valitut, Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymä