Kaupunginhallitus, kokous 20.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 208 Metsätien rakentaminen, hankinta 

JARDno-2020-366

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Marja-Liisa Tiensuu, projektipäällikkö, marja-liisa.tiensuu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Päätös

Asia siirtyy jatkokoukseen 20.5.2020.

Valmistelija

  • Marja-Liisa Tiensuu, projektipäällikkö, marja-liisa.tiensuu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelija / lisätiedot

kaupunkitekniikan johtaja Mikko Autere ja projektipäällikkö Marja-Liisa Tiensuu

Järvenpään kaupunki on julkaissut Metsätien rakentaminen nimisen kansallisen kynnysarvon ylittävän hankintailmoituksen Hilma- julkaisujärjestelmässä 9.4.2020. Ilmoituksen numero 2020-044814.

Tarjouspyyntöasiakirjat on julkaistu Tarjouspalvelu.fi- toimittajaportaalissa, myös tarjoukset tuli toimittaa Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalin kautta. 

Määräaikaan 06.05.2020 klo 12:00 mennessä saapuivat seuraavat tarjoukset:

- RTA-YHTIÖT OY 

- Kuljetus ja Maanrakennus P. Salonen Oy 

- Recset Oy 

- YPR Yleinen Pohjarakennus Oy 

- VM Suomalainen Oy 

- GRK Infra Oy 

- Maarakennusliike Pusku Oy

- Terrawise Oy 

Hankinnan yhteyshenkilö on kaupunkitekniikan rakentamispalveluiden rakennuttajapäällikkö. 

Tarjoajien soveltuvuusvaatimukset

Tarjouspyynnössä oli edellytetty, että vertailuvaiheeseen pääsevät ne tarjoukset, jotka täyttävät soveltuvuusvaatimukset. Merkitsemällä tarjouspyynnön taulukkoon tarjoaja vakuutti täyttyvätkö soveltuvuusvaatimukset. Tarjoajan tuli ladata tarjoukseensa referenssit viideltä (5) viimeiseltä vuodelta, joista arvioitiin työn laatuun ja laajuuteen nähden riittävä kokemus tarjouspyynnön kohteesta sekä vastaavan mestarin ansioluettelo. Tarjoajan tuli ladata tarjoukseensa myös selvitykset käytössä olevista laadunhallinta- ja ympäristöjärjestelmästä. Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus (yleiset kriteerit /tiedot)

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistus tehtiin tarjousten muotoseikkojen ja tarjouspyynnössä edellytettyjen hankinnan kohdetta ja tarjousta koskevien vähimmäisvaatimusten täyttämisen osalta. Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä.

Tarjousten vertailu, hankinnan ratkaisuperuste ja ratkaisu

Laatuvaatimukset on huomioitu asetetuissa tarjoajan soveltuvuusvaatimuksissa, hankinnan kohteen kriteereissä sekä esitetty tarjouspyynnön liitteissä. Hankinnan ratkaisuperusteena oli tarjouspyynnössä ilmoitettu halvin kokonaishinta.

Suoritetun hintavertailun perusteella Metsätien rakentaminen urakan halvimman kokonaishintaisen tarjouksen jätti GRK Infra Oy. Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä. Vertailutaulukossa on esitetty hankinnan soveltuvuusvaatimusten täyttyminen, yhteiset kriteerit ja kokonaishinta.

GRK Infra Oy:n tilaajavastuulain mukaiset todistukset ja selvitykset on tarkistettu 12.5.2020 TilaajaGroup.fi palvelusta.

Taloudelliset vaikutukset

Metsätien rakentaminen urakan GRK Infra Oy:n kokonaishintainen tarjous on 559 800,00 euroa (alv 0%).

Määräraha on varattu vuoden 2020 investointiohjelmassa. 

Kustannuksista 64%, 358 272,00 euroa (alv0%) osoitetaan investointikohteelle 18693001 / 18630058 ja 36%, 201 528,00 euroa (alv 0%) investointikohteelle 18693001 / 18630058 / 18660802.

Päätöksenteko on siirretty kaupunkikehityslautakunnalta kaupunginhallituksen päätettäväksi, jotta hanke voidaan toteuttaa suunnitellussa aikataulussa.

OKT

Toimivalta

Hallintosääntö 1.4.2019, liite 1 taloudellinen toimivalta, investointiosa kohta 5.

Hallintosääntö (valtuusto hyväksynyt 23.3.2020 § 17) § 133: "- - kaupunginhallitus käyttää palvelualuelautakunnille ja jaostoille hallintosäännöllä määrättyä päätösvaltaa (pois lukien tarkastuslautakunta, lupajaosto ja yksilöasiainjaosto) tämän pykälän mukaisissa poikkeusoloissa."

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. valita hankinnan " Metsätien rakentaminen" urakkasopimuskumppaniksi GRK Infra Oy:n kokonaishintaan 559 800,00 euroa (alv 0%)
  2. valtuuttaa toimivaltaisen viranhaltijan allekirjoittamaan urakkasopimuksen
  3. että sopimus allekirjoitetaan vasta, kun hankintapäätös on lainvoimainen
  4. että sopimus sitoo kaupunkia vasta, kun molemmat osapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Tiedoksi

Asianosaiset