Kaupunginhallitus, kokous 20.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Ilmoitusasiat

Perustelut

Iltakouluasioita:

  1. talousjohtajan viran täyttäminen, kärkihakijoiden haastattelu
  2. koulutus (kokousmenettely)
  3. kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsaus

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

 

Käsittely

Kaupunginhallitus haastatteli kärkihakijat (henkilötiedot poistettu) ja (henkilötiedot poistettu).

Kaupunginlakimies Laura Kattelmäki koulutti kokousmenettelystä.

Kaupunginjohtaja esitteli ajankohtaiskatsauksen.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.