Kaupunginhallitus, kokous 19.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 285 Vanhankylänniemen virkistys-ja matkailualueen käyttöoikeussopimuksen purkaminen

JARDno-2018-3417

Valmistelija

  • Satu Hänninen, asiakaspalvelupäällikkö, satu.hanninen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin ja Luovat Palvelut Oy:n välillä on ollut liikehuoneiston vuokrasopimus vuodesta 2015. Kevättalvella 2018 toteutetun kilpailutuksen perusteella on solmittu uusi vuokrasopimus 16.5.2018 ja käyttöoikeussopimus 2018 koskien Vanhankylän Kartanon kahvila-​ravintolaa ja leirintäaluetta. Käyttöoikeussopimuksesta on vastannut Järvenpään kaupunki ja vuokrasopimuksesta Mestaritoiminta Oy. 

Vuokrasopimuksen ehdon mukaan Luovat Palvelut Oy:n on tullut toimittaa vuokravakuus 24.9.2018 mennessä. Mikäli vakuutta ei toimiteta määräaikaan mennessä, sopimus purkautuu automaattisesti. Luovat Palvelut Oy ei ole toimittanut vakuutta määräaikaan mennessä ja sopimus siten purkautuu. Käyttöoikeussopimuksen kohdan 13 Sopimuksen purku, mukaan: jos käyttöoikeussopimus puretaan, purkautuu myös vuokrasopimus ja toisin päin. Edellä kerrotun mukaisesti vuokrasopimus on purkautunut, koska vakuutta ei ole maksettu määräaikaan mennessä. Näin ollen myös käyttöoikeussopimus purkautuu.

Vanhankylänniemessä olevien toimijoiden osalta välittömiä linjauksia vaativat asiat valmistellaan erikseen päätöksentekoon lähiviikkojen kuluessa.

Käyttöoikeussopimus

Käyttöoikeussopimukseen perustuvia saatavia ei ole avoinna.

Vuokrasopimus

Luovat Palvelut Oy:llä on lokakuun 2018 loppuun saakka tehdyn tarkastelun mukaan vuokria maksamatta 5136 euroa. Toisaalta Luovat Palvelut Oy on maksanut vuokrasopimuksen mukaan kaupungille kuuluvia sähkölaskuja 5783,92 euron arvosta, joten kaupungilla ei ole vuokrasopimuksen perusteella saatavia avoinna Luovat Palvelut Oy:n taholta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi Vanhankylänniemen käyttöoikeussopimuksen ja vuokrasopimuksen purkautumisen syyskuun lopussa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

asianosaiset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL136 §)

- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)

- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §).