Kaupunginhallitus, kokous 19.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 283 Valtuustoaloite Viljo Smed ja 15 muuta valtuutettua / Vanhankylänniemen kehittäminen

JARDno-2018-3917

Valmistelija

  • Laura Kattelmäki, lakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Viljo Smed ja 15 muuta valtuutettua tekivät kaupunginvaltuuston kokouksessa 12.11.2018 hallintosäännön 67 §:n mukaisen valtuustoaloitteen Vanhankylänniemen kehittämisestä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen palvelualueelle valmisteltavaksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kauke: kaupunkitekniikan johtaja

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL136 §)

- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)

- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §).