Kaupunginhallitus, kokous 19.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 284 Ero sosiaali- ja terveyslautakunnasta / Kristiina Vainikka

JARDno-2018-3906

Valmistelija

  • Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Kaupunginvaltuutettu Kristiina Vainikka (PS) on kirjeellään 21.9.2018 ilmoittanut luopuvansa varsinaisen jäsenen paikasta sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenenä henkilökohtaisiin syihin vedoten välittömästi.

 

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Koska sosiaali- ja terveyslautakunta lakkaa vuodenvaihteessa eikä valtuuston päätöksen täytäntöönpanon jälkeen ole sosiaali- ja terveyslautakunna kokousta, ei ole tarpeen nimetä uutta jäsentä.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

 

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää myöntää Kristiina Vainikalle (PS) eron sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenyydestä. 

 

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kristiina Vainikka

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL136 §)

- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)

- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §).