Kaupunginhallitus, kokous 18.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Vuoden 2018 presidentinvaalien ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat

JARDno-2017-1340

Valmistelija

  • Petja Harakka, kaupunginlakimies, petja.harakka@jarvenpaa.fi

Perustelut

Presidentinvaalit toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018. Ennakkoäänestyksen ajanjakso kotimaassa on 17.- 23.1.2018. Jos 28.1.2018 toimitettavassa vaalissa kukaan ehdokkaista ei saa vähintään puolta annetuista äänistä, toimitetaan kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä toinen vaali sunnuntaina 11.2.2018. Mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 31.1.-6.2.2018.

Kunnassa keskeisenä toimijana vaaleihin liittyvissä asioissa on keskusvaalilautakunta. Kuitenkin kaupunginhallituksen on vaalilain mukaan hyvissä ajoin päätettävä:

1.    kunnassa olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista,
2.    ennakkoäänestyspaikkoina olevista sosiaalihuollon toimintayksiköistä 
    (ns. laitosäänestyksestä) sekä
3.    vaalipäivän äänestyspaikoista.


Yleiset ennakkoäänestyspaikat:

Vaalilain 9.1 § 1-kohdan mukaan kunnassa olevien yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärän ja sijainnin päättää kunnanhallitus. Ennakkoäänestyspaikkoja on oltava jokaisessa kunnassa vähintään yksi.

Viime vuosina ennakkoäänestyspaikkoina ovat olleet Järvenpää-talo sekä Prisma-keskus, joista jälkimmäinen on ollut paikoista selkeästi vilkkaampi. Prisma-keskuksen ja Järvenpää-talon tiloihin on tehty ennakkovaraukset eduskuntavaalien ennakkoäänestyksen ajaksi.

Ennakkoäänestyspaikkojen ehdotetaan säilyvän ennallaan. 


Laitosäänestys:

Vaalilain 9.1 § 3-kohdan nojalla ennakkoäänestys on toimitettava sairaaloissa, ympärivuorokautista hoitoa antavissa sekä muissa kunnanhallituksen päätöksellä määrätyissä sosiaalihuollon toimintayksiköissä sekä rangaistuslaitoksissa. Lain nojalla em. laitoksia, joissa ennakkoäänestys siten tulee suorittaa, ovat Järvenpäässä seuraavat:

-    Järvenpään päihdesairaala
-    Kivipuiston Monipalvelukeskus
-    Palvelutalo Kirkkopiha
-    Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskussairaala JUST
-    Pihlavistokoti
-    Lehmustokoti
-    Vaahterakoti
-    Hoivakoti Milja
-    Hoivakoti Elna-Maria
-    Hoivakoti Villa Kivi

 

Vaalipäivän äänestys:

           ÄÄNESTYSALUE                                            Vaalipäivän äänestyspaikka

001            
KAAKKOLA-VANHAKYLÄ-LOUTTI                            Harjulan koulu, Verkkotie 12

002            
KESKUSTA                                                                 Järvenpää-talo, Hallintokatu 4

003            
LEPOLA-TERIOJA                                                      Juholan koulu,  Sipoontie 12

004            
SORTO-PAJALA                                                         Järvenpään lukio, Lukionkatu 1

005            
WÄRTSILÄ-JAMPPA                                                   Koivusaaren koulu, Pietolankatu 48

006           
KINNARI                                                                      Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskussairaala JUST, Lääkärikuja 1

007
TERHOLA-SATUMETSÄ-MIKONKORPI-       
KYRÖLÄ-RISTINUMMI                                               Kyrölän koulu, Puistotie 29-31

008            
NUMMENKYLÄ-PELTOLA-ISOKYTÖ                         Anttilan koulu, Vanha valtatie 40

009           
HAARAJOKI-PIETILÄ-MYLLY                                    Haarajoen koulu, Haarajoenkatu 2

Ehdotus

Esittelijä

  • Erkki Kukkonen, kaupunginjohtaja, erkki.kukkonen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää, että vuoden 2018 Presidentinvaaleissa yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja 17.-23.1.2018 (sekä tarvittaessa 31.1.-6.2.2018) Järvenpään kaupungissa ovat:

Prisma-keskus
Rantakatu 5, Järvenpää
Aukioloajat:
- arkisin klo 9-20
- lauantai klo 10-16
- sunnuntai klo 12-16

Järvenpää-talo
Hallintokatu 4, Järvenpää
Aukioloajat:
- arkisin klo 12-20
- lauantaina ja sunnuntaina klo 10-16

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että ennakkoäänestys laitoksissa toimitetaan suoraan vaalilain 9 §:n 3-kohdan nojalla seuraavissa laitoksissa:

Järvenpään päihdesairaala,
Kuusitie 36, Haarajoki

Kivipuiston palvelukeskus,
Sorronrinne 9, Järvenpää

Palvelutalo Kirkkopiha,
Yhteiskouluntie 8, Järvenpää

Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskussairaala JUST
Lääkärikuja 1, Järvenpää

Pihlavistokoti,
Jampankaari 4 E, Järvenpää

Lehmustokoti,
Jampankaari 4 C, Järvenpää

Vaahterakoti
Jampankaari 1, Järvenpää

Hoivakoti Milja,
Tuomonpolku 3 B, Ristinummi

Elna-Marian hoivakoti,
Lallankatu 2, Järvenpää

Hoivakoti Villa Kivi,
Kiviojantie 12, Järvenpää


Kaupunginhallitus päättää lisäksi, että vaalipäivänä 28.1.2018 (sekä tarvittaessa 11.2.2018) äänestyspaikat ovat seuraavat:

                       
ÄÄNESTYSALUE                                                   Vaalipäivän äänestyspaikka

001
KAAKKOLA-VANHAKYLÄ-LOUTTI                       Harjulan koulu, Verkkotie 12
               
002
KESKUSTA                                                           Järvenpää-talo, Hallintokatu 4
                
003
LEPOLA-TERIOJA                                               Juholan koulu, Sipoontie 12
                
004
SORTO-PAJALA                                                  Järvenpään lukio, Lukionkatu 1
                
005
WÄRTSILÄ-JAMPPA                                           Koivusaaren koulu, Pietolankatu 48
                
006
KINNARI                                                             Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveys-keskus JUST, Lääkärinkuja 1    
        
007
TERHOLA-SATUMETSÄ-MIKONKORPI-           Kyrölän koulu,  Puistotie 29 - 31
KYRÖLÄ-RISTINUMMI        

008
NUMMENKYLÄ-PELTOLA-ISOKYTÖ                  Anttilan koulu, Vanha valtatie 40
               
009
HAARAJOKI-PIETILÄ-MYLLY                             Haarajoen koulu, Haarajoenkatu 2

Käsittely

Käsittelyn kuluessa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Helinä Perttu (KOK) ehdotti, että esittelijän ehdotusta muutetaan siten, että Koivusaari poistetaan ja tilalle vaihdetaan Saunakallion koulu.

Henry Berg (JpääPlus) kannatti Helinä Pertun ehdotusta, mutta ehdotti lisäksi, että äänestyspaikaksi lisätään Mankalan koulu. Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Helinä Pertun muuttunut ehdotus kuului:

"Kaupunginhallitus päättää, että vuoden 2018 Presidentinvaaleissa yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja 17.-23.1.2018 (sekä tarvittaessa 31.1.-6.2.2018) Järvenpään kaupungissa ovat:

Prisma-keskus
Rantakatu 5, Järvenpää
Aukioloajat:
- arkisin klo 9-20
- lauantai klo 10-16
- sunnuntai klo 12-16

Järvenpää-talo
Hallintokatu 4, Järvenpää
Aukioloajat:
- arkisin klo 12-20
- lauantaina ja sunnuntaina klo 10-16

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että ennakkoäänestys laitoksissa toimitetaan suoraan vaalilain 9 §:n 3-kohdan nojalla seuraavissa laitoksissa:

Järvenpään päihdesairaala,
Kuusitie 36, Haarajoki

Kivipuiston palvelukeskus,
Sorronrinne 9, Järvenpää

Palvelutalo Kirkkopiha,
Yhteiskouluntie 8, Järvenpää

Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskussairaala JUST
Lääkärikuja 1, Järvenpää

Pihlavistokoti,
Jampankaari 4 E, Järvenpää

Lehmustokoti,
Jampankaari 4 C, Järvenpää

Vaahterakoti
Jampankaari 1, Järvenpää

Hoivakoti Milja,
Tuomonpolku 3 B, Ristinummi

Elna-Marian hoivakoti,
Lallankatu 2, Järvenpää

Hoivakoti Villa Kivi,
Kiviojantie 12, Järvenpää


Kaupunginhallitus päättää lisäksi, että vaalipäivänä 28.1.2018 (sekä tarvittaessa 11.2.2018) äänestyspaikat ovat seuraavat:

                       
ÄÄNESTYSALUE                                                   Vaalipäivän äänestyspaikka

001
KAAKKOLA-VANHAKYLÄ-LOUTTI                       Harjulan koulu, Verkkotie 12
               
002
KESKUSTA                                                           Järvenpää-talo, Hallintokatu 4
                
003
LEPOLA-TERIOJA                                               Juholan koulu, Sipoontie 12
                
004
SORTO-PAJALA                                                  Järvenpään lukio, Lukionkatu 1
                
005
WÄRTSILÄ-JAMPPA                                           Saunakallion koulu, Pihkapolku 4
                
006
KINNARI                                                             Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveys-keskus JUST, Lääkärinkuja 1    
        
007
TERHOLA-SATUMETSÄ-MIKONKORPI-           Kyrölän koulu,  Puistotie 29 - 31
KYRÖLÄ-RISTINUMMI        

008
NUMMENKYLÄ-PELTOLA-ISOKYTÖ                  Anttilan koulu, Vanha valtatie 40
               
009
HAARAJOKI-PIETILÄ-MYLLY                             Haarajoen koulu, Haarajoenkatu 2"

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti Helinä Pertun muuttuneen ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Väestörekisterikeskus, Keskusvaalilautakunta, Ennakkoäänestyspaikat, vaalipäivän äänestyspaikat (001-009), laitosäänestyspaikat, Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo jari.toivo@jarvenpaa.fi

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa tai kaupungin kirjaamossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja. 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungille virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:

Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Osoite: Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää
Kirjaamo on avoinna:
ma-ke klo 9.00-15.00
to klo 9.00-16.00
pe klo 8.00-13.00
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi
Puh. vaihde (09) 27 191

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os. Seutulantie 12. Avoinna ma-ke 9-15, to 9-18 ja pe 8-13.