Kaupunginhallitus, kokous 18.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjantarkastus

Perustelut

Pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa kaupungin verkkosivuilla 19.9.2017 alkaen.

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee valmistelua/täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §)