Kaupunginhallitus, kokous 17.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 217 Tietohallintojohtajan viran perustaminen

JARDno-2018-2629

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on iltakoulussaan 3.9.2018 keskustellut Konsernipalvelujen organisoitumisesta ja joidenkin toimintojen sekä resurssien vahvistamisesta. Tietohallinto on yksi niistä toiminnoista, jonka resursointia tulee vahvistaa. Kaupungissa on aloitettu vuoden 2018 aikana ns. digihanke, jossa tutkitaan mahdollisuuksia hyödyntää robotisaatiota ja automatisaatiota työn ja sen sisältöjen uudistuksessa. Kaupungin tavoitteena on myös edelleen panostaa voimakkaasti sähköisten palvelujen kehittämiseen. Tietotyön muutokset ovat käynnissä myös Järvenpään kaupungissa. Digihankkeessa kartoitetaan ne tehtävät ja toiminnot,  joissa ohjelmistorobotiikkaa voidaan hyödyntää. Näitä ovat mm. erilaiset talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävät. Jatkossa koneoppimisen myötä moni tietotyö on mahdollista siirtää kokonaan roboteille. Tätä kehitystä johtamaan tarvitaan kaupunkiin tietohallintojohtaja ja nämä muutokset edellyttävät tietohallinnon resurssien vahvistamista. Tietohallinnossa työskentelee tällä hetkellä tietohallintopäällikön lisäksi kaksi palkkatuella palkattua määräaikaista ict- asiantuntijaa.

Nyt päätöksentekoon tuodaan tietohallintojohtajan viran perustaminen. Virka on johtavassa asemassa olevan viranhaltijan virka, jota koskee Kvtes: työaikaluvun § 21 määräykset. Valinnasta päättää kaupunginhallitus henkilöstöasiainjaoston valmistelusta,  hallintosäännön 2 luku 14 §. Samaan määräykseen perustuen tietohallintojohtajan viran kelpoisuudesta ja palvelussuhteen ehdoista päättää henkilöstöasiainjaosto rekrytoinnin käynnistyessä.

Viran palkkakustannukset ovat n. 90 000 euroa vuodessa.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle, että

  • kaupunginhallitus perustaa tietohallintojohtajan viran
  • päätös astuu voimaan heti

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää, 

  • perustaa tietohallintojohtajan viran
  • että päätös astuu voimaan heti

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Resina - rekrytointiyksikkö, palvelussuhdepäällikkö, henkilöstöjohtaja