Kaupunginhallitus, kokous 17.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 214 Maankäyttösopimus kortteliin 712, Pajalantie 21-23

JARDno-2018-3052

Valmistelija

  • Tarja Kariniemi, maankäyttöinsinööri, tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Korttelin 712 kehittämiseksi on neuvoteltu Kiinteistö Oy Pajalantie 21-23 kanssa korttelin 712 tontin 9 käyttötarkoituksen muutoksesta ja rakennusoikeuden lisäämisestä. Kaavamuutoksen käynnistänyt puitesopimus hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 14.8.2017 § 47.

Kaupunki on laatinut yhteistyössä maanomistajan kanssa puitesopimuksen periaatteiden mukaisesti kehittämishankkeen toteuttamisen edellyttämän asemakaavamuutoksen, jonka mukaan Pajalan kaupunginosan korttelin 712 tontille on osoitettu asuinrakentamista (AK-56) 16.500 k-m2. Yhtiön omistuksessa olevan tontin käyttötarkoitus on ollut voimassa olevassa asemakaavassa Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue (T-11), e=0,6, rakennusoikeudella 9896 k-m2.

Tontin 186-7-712-9 arvo nykyisen käyttötarkoituksen mukaan on 989.640 €, kun käytetään teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen rakennusoikeuden hintana 100 €/k-m2. Tontin arvo asemakaavamuutoksen jälkeen on 16.500 k-m2 x 297 €/k-m2 = 4.900.500 €. Asuinrakentamisen rakennusoikeuden hintana on käytetty 297 €/k-m2, joka vastaa Elite Varainhoitoyhtiön maksamaa rakennusoikeuden hintaa yhtiön siirtyessä Eliten omistukseen..

Puitesopimuksen mukaisesti kaupungille tuleva sopimuskorvaus on puolet asemakaavamuutoksen aiheuttamasta hyödystä, josta voidaan vähentää tontilla olevien rakennusten arvioidut purkukulut. Tontin omistajan toimesta SRR Uusimaa Oy on ilmoittanut arvioiduiksi purkukuluiksi 323.000 € (ALV 0%). Maankäyttösopimuskorvaus on 0,5 x (4.900.500 - 989.640) € - 323.000 € = 1.632.430 €.

Kiinteistö Oy Pajalantie 21-23 on hyväksynyt maankäyttösopimuksen ja toimittanut kaupungille pankkitakauksen korvauksen maksamisesta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Järvenpään kaupungin ja Kiinteistö Oy Pajalantie 21-23 välisen tonttia 186-7-712-9 koskevan maankäyttösopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosaiset, asemakaava-arkkitehti, maankäyttösihteeri