Kaupunginhallitus, kokous 17.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 208 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 18.9.2018 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Käsittely

Käsittelyjärjestyksen osalta todettiin, että aloitetaan pykälällä 219 ja siirrytään tämän jälkeen rakennusjärjestyksen uudistamista koskevaan pykälään, tämän jälkeen kaupunkikehitystä koskeviin muihin pykäliin ja tämän jälkeen käsitellään jäljellä olevat pykälät järjestyksessä.

Päätös

Hyväksyttiin.