Kaupunginhallitus, kokous 17.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 209 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kaupunginhallitukselle tiedoksi seuraavat asiakirjat:

  • Kiljavan sairaala Oy, ylimääräinen yhtiökokous 28.9.2018, esityslista
  • Valtionvarainministeriö on esittänyt Järvenpään kaupungille lausuntopyynnön lakiluonnoksesta julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laieksi. Kuntaliitto valmistelee kaupungeille ja kunnille yhteistä vastauspohjaa, jota on suunniteltu hyödynnettäväksi myös Järvenpään kaupungin lausunnon osalta, mikäli kaupunginhallitus päättää vastata lausuntopyyntöön. Lausunto on annettava viimeistään maanantaina 1.10.2018.

    Lisätietoja lain valmistelusta: https://vm.fi/tiedonhallintalain-valmistelu

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä asiakirjat tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.