Kaupunginhallitus, kokous 17.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 218 Henkilöstöjohtajan sijaisjärjestelyt

JARDno-2018-3196

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Laura Kattelmäki, lakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin henkilöstöjohtaja Päivi Autere on valittu Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän henkilöstöjohtajaksi. Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen henkilöstöjohtajan siirrosta kuntayhtymään 4.9.2018 lähtien. Henkilöstöjohtaja siirtyy kuntayhtymän virkaan aluksi osa-aikaisesti ja kokonaan 12.11.2018.

Uuden henkilöstöjohtajan hakuprosessi on käynnistetty ja virka on ollut julkisesti haettavana 23.8.-6.9.2018 klo 15.00 välisen ajan. Haastattelut järjestetään 20.9.2018 ja uusi henkilöstöjohtaja valitaan kaupunginhallituksen kokouksessa 29.10.2018.

Siihen saakka, kunnes uusi henkilöstöjohtaja on valittu ja aloittaa tehtävässään, on tarpeen tehdä päätös henkilöstöjohtajan sijaisjärjestelyistä erityisesti käynnissä olevien projektien osalta.

Järvenpään kaupungin hallintosäännön mukaan henkilöstöjohtaja:

 • toimii henkilöstöasiainjaoston esittelijänä
 • toimii palvelualuejohtajan sijaisena esittelijänä palvelualueen asiakkuusjohtajien rekrytointia koskevissa asioissa, mikäli palvelualuejohtaja on estynyt tai esteellinen
 • toimii talous- ja hallintojohtajan sijaisena
 • päättää viranhaltijoiden siirtämisestä palvelualueiden ja yksiköiden välillä
 • varmentaa tarvittaessa valtuuston ja kaupunginhallituksen päätökseen perustuvan sopimuksen ja sitoumuksen allekirjoituksen
 • päättää käyttötalousosan mukaisesta helpotuksesta, maksuvapautuksesta ja vahingonkorvauksen myöntämisestä 15 000,00 euroon saakka

Järvenpään kaupunginhallituksen toimintaohjeen mukaan henkilöstöjohtaja päättää:

 • virkojen ja toimien sijoittamisesta palkkahinnoitteluryhmiin
 • keskitetysti järjestetystä henkilöstökoulutuksesta ja työkykyä ylläpitävästä toiminnasta
 • luottamusmiesten ja työsuojeluhenkilöstön ajankäytöstä ja ammattiyhdistyskoulutukseen osallistumisesta
 • eläke- ja sairausvakuutusmaksusta vapauttamisesta
 • toimii kaupungin palkka-asiamiehenä ja käy virka- ja työehtosopimusten paikallista soveltamista koskevat neuvottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa
 • tehtävien ja virkojen nimikkeistä ja nimikkeiden muutoksista
 • tehtävien (toimien) perustamisesta ja lakkauttamisesta
 • palkkasaatavan takaisinperinnästä ja huojentamisesta
 • muista henkilöstön palvelussuhteeseen liittyvistä asioista siltä osin kuin tehtävää ei ole määrätty muulle taholle

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää ehdottaa, että kaupunginhallitus päättää

 • hyväksyä henkilöstöjohtajan sijaisjärjestelyt HR-palveluiden liitteessä esittämällä tavalla.
 • että sijaisjärjestelyt ovat voimassa siihen saakka, kunnes uusi henkilöstöjohtaja on valittu ja aloittanut tehtävässään.

Päätös

Hyväksyttiin muutoin esityksen mukaisesti mutta annettiin henkilöstöjohtajalle oikeus tehdä liitteeseen teknisiä korjauksia.

Valmistelija

 • Laura Kattelmäki, lakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

 • hyväksyä henkilöstöjohtajan sijaisjärjestelyt HR-​palveluiden liitteessä esittämällä tavalla.
 • että sijaisjärjestelyt ovat voimassa siihen saakka,​ kunnes uusi henkilöstöjohtaja on valittu ja aloittanut tehtävässään.

Päätös

Hyväksyttiin siten, että liitteestä poistetaan maininta: "Vastuut ajalla 4.9.-11.12.2018".

Tiedoksi

Resina, henkilöstöjohtaja, HR-palvelut