Kaupunginhallitus, kokous 17.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 226 Ero luottamustehtävästä / Turunen Sari

JARDno-2018-3068

Valmistelija

  • Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Sari Turunen, Järvenpää Plus, on kaupunginvaltuustolle osoitetulla kirjeellään 23.8.2018 henkilökohtaisiin syihin vedoten pyytänyt eroa kaupunginvaltuuston sekä lasten ja nuorten lautakunnan varajäsenyydestä.

Viimeksi toimitettujen kunnallisvaalien tuloksen perusteella Sari Turunen oli Järvenpään Plussan valtuustoryhmän varasijalla 2. Lasten ja nuorten lautakunnassa Sari Turunen on ollut Jenni Marttisen henkilökohtainen varajäsen.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

Syyn pätevyyden arviointi kuuluu sille toimielimelle, jonka valittava luottamushenkilö on. Pätevä syy voi periaatteessa olla mikä tahansa luottamustoimen hoitamista vaikeuttava seikka. Oikeuskäytännössä on suhtauduttu pidättyvästi asian käsittelytapoihin liittyvän mielipide- eron hyväksymiseen päteväksi syyksi.

Toimivalta asiassa niin varavaltuutetun kuin lautakunnan varajäsenyyden osalta kuuluu kaupunginvaltuustolle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

  • myöntää Sari Turuselle (Järvenpää Plus) hänen pyytämänsä eron Järvenpää Plussan varavaltuutetun ja Lasten ja nuorten lautakunnan varsinaisen jäsenen Jenni Marttisen henkilökohtaisen varajäsenen tehtävästä
  • todeta, että Sari Turusen paikka Järvenpää Plussan varavaltuutettuna (sija 2) siirtyy viimeksi toimitettujen kunnallisvaalien tuloksen perusteella järjestyksessä listalla seuraavalle
  • valita Sari Turusen tilalle Jenni Marttisen henkilökohtaisen varajäsenen Lasten ja nuorten lautakuntaan.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

KV, valittu / valitut, Järvenpää Plus / Henkilötiedot poistettu, Henkilötiedot poistettu