Kaupunginhallitus, kokous 17.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 224 Ero luottamustehtävästä / Matti Ruokolainen

JARDno-2018-3085

Valmistelija

 • Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Matti Ruokolainen (Järvenpää Plus) on liitteestä ilmenevällä 22.8.2018 päivätyllä kirjeellä pyytänyt eroa henkilökohtaisiin ja muihin syihin vedoten seuraavista luottamustehtävistä

 • Järvenpään Ateria- ja siivouspalvelut Jatsi Oy:n hallituksen varajäsenyydestä
  • varsinainen jäsen Kalevi Tihveräinen
 • Kivipuiston palvelukotisäätiön hallintoneuvoston varajäsenyydestä
  • varsinainen jäsen Arvi Kekäläinen
 • Saunakallion ostoskeskus Oy:n hallituksen jäsenyydestä
  • Ruokolaisen varajäsen Hannu Laalo

 

Luottamustehtävät perustuvat Järvenpään kaupunginhallituksen 6.11.2017 § 129 tekemään konserniyhteisöjen edustajia koskevaan päätökseen. 

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

Syyn pätevyyden arviointi kuuluu sille toimielimelle, jonka valittava luottamushenkilö on. Pätevä syy voi periaatteessa olla mikä tahansa luottamustoimen hoitamista vaikeuttava seikka. Oikeuiskäytännössä on suhtauduttu pidättyvästi asian käsittelytapoihin liittyvän mielipide- eron hyväksymiseen päteväksi syyksi.

Uuden jäsenen valitsemisessa om tarkoituksenmukaista huomioida, että mikäli varsinaiseksi jäseneksi valitaan varajäsen niin samassa yhteydessä valitaan myös varajäsen.

Hallintosäännön 12 §:n mukaan toimivalta asiassa kuuluu kaupunginhallitukselle.

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

 • myöntää eron Matti Ruokolaiselle hänen luottamustehtävistään
 • valita Matti Ruokolaisen sijaan edustajat seuraaviin yhteisöihin
  • Järvenpään Ateria- ja siivouspalvelut Jatsi Oy varajäsen
  •  Kivipuiston palvelukotisäätiön hallintoneuvoston varajäsen
  • Saunakallion ostoskeskus Oy:n hallituksen jäsen

Käsittely

Käsittelyn kuluessa Katja Repo (plus) ehdotti, että tilalle valitaan:

 • Järvenpään Ateria- ja siivouspalvelut Jatsi Oy varajäseneksi Auvo Autio
 • Kivipuiston palvelukotisäätiön hallintoneuvoston varajäseneksi Hannu Laalo
 • Saunakallion ostoskeskus Oy:n hallituksen jäseneksi Kalevi Tihveräinen

Päätös

Hyväksyttiin Katja Revon ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Valittu, Järvenpään Ateria- ja siivouspalvelut Jatsi Oy, Kivipuiston palvelukotisäätiö,Saunakallion ostoskeskus Oy, Henkilötiedot poistettu, Henkilötiedot poistettu, Henkilötiedot poistettu, Luottamushenkilörekisteri