Kaupunginhallitus, kokous 17.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 227 Ero Tuusulan vesilaitoskuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsenyydestä / Marjo Vehter

JARDno-2018-3100

Valmistelija

  • Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Konsernipalveluihin on tullut tieto, että Kokoomuksen mandaatilla valittu Marjo Vehter on vuoden alussa toimittanut eronpyynnön Tuusulan seudun vesilaitoskuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsenen luottamustoimesta. Yhtymävaltuustossa Marjo Vehter on toiminut Kari Leppiahon henkilökohtaisena varajäsenenä.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

Eron syyn pätevyyden arviointi kuuluu sille toimielimelle, jonka valittava luottamushenkilö on. Pätevä syy voi periaatteessa olla mikä tahansa luottamustoimen hoitamista vaikeuttava seikka.

Toimivalta asiassa kuuluu kaupunginvaltuustolle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

  • myöntää Marjo Vehterille eron Tuusulan Seudun vesilaitoskuntayhtymän yhtymävaltuuston varsinaisen jäsenen Kari Leppiahon henkilökohtaisen varajäsenen luottamustehtävästä.
  • valita Tuusulan seudun vesilaitoskuntayhtymän yhtymävaltuuston varsinaisen jäsenen Kari Leppiahon henkilökohtaisen varajäsenen Marjo Vehterin tilalle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

KV, KV päätöksen jälkeen: henkilö, jolle ero on myönnetty, valittu, Tuusulan Seudun vesilaitoskuntayhtymä