Kaupunginhallitus, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 181 Sosiaalisen luototuksen ohjeistus 2019

JARDno-2019-1947

Valmistelija

  • Kirsi-Marja Karjalainen, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja, kirsi-marja.karjalainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hyvinvointilautakunta käsittelee asia kokouksessaan 13.6.2019.

Lautakunnan päätös esitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. hyväksyä liitteenä olevan sosiaalisen luototuksen ohjeistuksen muutokset
  2.  että päivitetty ohjeistus otetaan käyttöön välittömästi

.

Käsittely

Käsittelyn kuluessa esittelijä ehdotti, että liitteen kohta 5. Kielteinen päätös ja muutoksenhaku kappale 3 muutetaan muotoon:

”Kielteisestä päätöksestä asiakas saa päätöksen kotiinsa. Sosiaalista luottoa koskevaan päätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeudelta ja sosiaalista luottoa koskevasta sopimuksesta johtuvat riidat käsitellään hallinto-oikeudessa sen mukaan kuin sosiaalihuoltolain (1301 / 2014) 6 luvussa säädetään.”

 

 

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän liitteeseen esittämällä muutoksella.

Tiedoksi

Asianosaiset