Kaupunginhallitus, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 178 Puheenjohtajienjaoston kokoonpanon täydentäminen

JARDno-2019-1868

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hallintosäännön 11 §:n mukaan kaupunginhallituksella on kolme jaostoa:

  1. talousjaosto
  2. henkilöstöasiainjaosto sekä
  3. puheenjohtajien jaosto

Puheenjohtajien jaosto huolehtii kaupungin strategian ohjauksesta ja seurannasta, toimielinten ja palvelualueiden keskinäisen yhteistyön edistämisestä sekä kaupungin yleistä toimintaa koskevien laajojen kehittämishankkeiden ohjauksesta.

 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää toimikaudekseen

  1. nimetä puheenjohtajien jaoston siten, että valtuustossa edustettuina olevat valtuustoryhmät tulevat jaostossa edustetuiksi 
  2. nimetä valittujen jäsenten joukosta varapuheenjohtajan

 

Päätös

Käsittelyn aikana kaupunginhallitus päättää toimikaudekseen 1.6.2019-31.5.2021 

1. nimetä puheenjohtajien jaoston siten, että valtuustossa edustettuina olevat valtuustoryhmät tulevat jaostossa edustetuiksi ja

2. nimetä valittujen jäsenten joukosta varapuheenjohtajan seuraavasti

Kaupunginhallituksen puheenjohtajisto

kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimii Helinä Perttu sekä 1. varapuheenjohtajana Tomi Passi ja 2. varapuheenjohtaja Ulla-Mari Karhu

Valtuuston puheenjohtajisto

kaupunginvaltuuston puheenjohtajana Eemeli Peltonen sekä 1. varapuheenjohtajana Henry Berg ja 2. varapuheenjohtajana Tiia Lintula

Lautakuntien puheenjohtajina toimivat 

Opetus- ja kavatuslautakunnan puheenjohtajana Satu Tuominen,

Kaupunkikehityslautakunnan puheenjohtajana Pirjo Komulainen,

Hyvinvointilautakunnan puheenjohtajana Marko Koskela,

Muina jäseninä toimivat

Mikko Taavitsainen, Markku Tenhunen ja Ossi Kaminen

Valmistelija

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan 3.6.2019 puheenjohtajien jaoston. Päätöksen jälkeen valtuustoryhmien kokoonpanoissa on tapahtunut muutoksia.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää tehdä tarvittavat muutokset jaoston kokoonpanoon.

 

Käsittely

Käsittelyn kuluessa Helinä Perttu esitti, että Petri Graeffe lisätään puheenjohtajien jaoston kokoonpanoon.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Asianosaiset