Kaupunginhallitus, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 183 Kutsu Jatsi Oy:n yhtiökokoukseen

JARDno-2019-2153

Valmistelija

  • Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Jatsi Oy:n yhtiökokous pidetään 24.6.2019 kello 13.00.

Järvenpään ateria- ja siivouspalvelut Jatsi Oy:n hallituksessa kaupunkia edustavat:

 

Varsinainen jäsen, (Varajäsen)

Timo Ijäs (puh.joht.), (Pasi Koskinen)

Ari Alapartanen (vpj), (Jaakko Liiman)

Jukka Huikko, (Ilkka Jokinen)

Marita Virkki, (Marketta Pohjanheimo)

Terttu Sihvola-Rauttu, (Mirja Vakkuri)

Vesa Jatkola, (Harri Lind)

Kalevi Tihveräinen, (Matti Ruokolainen)

 

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.3.2019 päättänyt että hallituksen jäseneksi Ari Alapartasen tilalle valitaan Jarkko Liiman ja hänen varajäsenekseen Mika Korpela.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. nimetä kaupungin edustajaksi Jatsi Oy:n yhtiökokoukseen kaupunginjohtajan ja nimetyn ollessa estynyt valtuuttaa kaupunginjohtajan nimeämän edustajan. 
  2. antaa yhtiökokousedustajalle ohjeeksi nimetä yhtiön hallitukseen nykyiset edustajat kaupunginhallituksen muutosesitykset huomioiden.
  3. todeta, että yhtiön hallituksen esitykset yhtiökokoukselle voidaan hyväksyä.

 

Käsittely 

Varajäseneksi korjataan Auvo Autio (Matti Ruokolaisen sijaan).

Lisäys kohta 4. Hallitus merkitsee tiedoksi, että yhtiön toimitusjohtajan toimisuhde on päättynyt 16.6.2019.

Päätös

Hyväksyttiin käsittelyn kuluessa esitetyin muutoksin.

Tiedoksi

Asianosaiset