Kaupunginhallitus, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 179 Järvenpään eläkeläisneuvoston toimintakertomus 2019

JARDno-2019-1954

Valmistelija

  • Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin  eläkeläisneuvoston tehtävänä on edistää ikääntyneiden asumis- ja liikkumismahdollisuuksia, hyvinvointia ja terveyttä sekä hyviä vapaa- ajanmahdollisuuksia ja osallisuutta vaikuttamalla päätöksentekoon ja kaupungin tarjoamiin sekä yksityiseen palvelutarjontaan. Eläkeläisneuvoston toimintaa säätelee Vanhuspalvelulaki ja Kuntalaki. Järvenpään kaupungin hallintosäännön mukaisesti eläkeläisneuvosto toimii kaupunginhallituksen nimeämänä vaikuttamistoimielimenä Vammaisneuvoston ja Nuorisovaltuuston rinnalla. 

Eläkeläisneuvosto on valmistellut kaupunginhallitukselle Järvenpään eläkeläisneuvoston toimintakertomuksen 1.6.- 31.12.2018 sekä Järvenpään eläkeläisneuvoston tavoitteet valtuustokaudelle 2019 - 2021.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Järvenpään eläkeläisneuvoston toimintakertomuksen 1.6.2018 - 31.12.2018 sekä Järvenpään eläkeläisneuvoston tavoitteet valtuustokaudelle 2019 - 2021.

 

Käsittely

Käsittelun kuluessa todettiin, että päätösehdotuksessa on virheellinen toimintakertomuksen ajanjakso. Toimintakertomuksen oikea ajanjakso on 1.1.2019-31.5.2019.

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi eläkeläisneuvoston toimintakertomuksen 1.1.2019-31.5.2019 sekä Järvenpään eläkeläisneuvoston tavoitteet valtuustokaudelle 2019 - 2021.

Tiedoksi

Eläkeläisneuvosto