Kaupunginhallitus, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 182 Järvenpään HSL-selvitys

JARDno-2019-1845

Valmistelija

  • Sampo Perttula, kaavoitusjohtaja, sampo.perttula@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpäässä tutkitaan mahdollisuutta liittyä HSL-alueeseen naapurikuntien Keravan, Tuusulan ja Sipoon tavoin. Päätöksen mahdollisesta liittymisestä tekee aikanaan kaupunginvaltuusto.

Päätöksenteon pohjaksi on kevään 2019 aikana tehty selvitystä, jossa puntaroidaan mahdollisen liittymisen vaikutuksia mm. eri käyttäjäryhmien ja kustannusvaikutusten kannalta. HSL ja Järvenpään kaupunki tilasivat selvityksen liikenne- ja yhdyskuntasuunnittelun asiantuntijayritykseltä, Strafica Oy:ltä. Selvityksen mukaan mahdollisen HSL-jäsenyys yksinkertaistaisi joukkoliikenteen lippujärjestelmää Järvenpäässä. Myös junaliikenteen kehittämisen eri malleja on tarkasteltu selvityksen aikana.

Mahdollisesta jäsenyydestä on tarkoitus päättää ensi syksynä. Tässä vaiheessa tulisi prosessin jatkon kannalta päättää, tarvitaanko itse selvitykseen laajennuksia tai muita mahdollisia selvityksiä, vai voidaanko päätös tehdä liitteenä olevan selvityksen ja eri tahoilta pyydettävien kannanottojen perusteella. HSL:n edustaja on kutsuttu hallituksen kuultavaksi kokoukseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää mahdollisista lisäselvitystarpeista HSL-jäsenyyteen liittyen.

 

Päätös

Kaupunginhallitus päättää, ettei itse selvitykseen tarvita auditointia, mutta selvitystä tulee täydentää siten, että se vastaa valtuustoryhmien esittämiin kysymyksiin täsmällisemmin. Lisäksi verovaikutuksista tulee vielä tehdä erillinen kevyt selvitys.

Tiedoksi

HSL