Kaupunginhallitus, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 174 Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen kiinteistön 186-401-17-46 kaupassa, Tuomitie 6

JARDno-2019-1944

Valmistelija

  • Tarja Kariniemi, maankäyttöinsinööri, tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Pekka Cederström on myynyt kiinteistön 186-401-17-46 Anna Kusminille ja Tuomas Savoniukselle 16.5.2019 allekirjoitetulla kauppakirjalla 249.000 euron kauppahinnalla.

Etuostolain 1 §:n nojalla kunnalla on etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa. Kunta voi käyttää etuosto-oikeutta maan hankkimiseen yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuostolain 5 §:n nojalla kunnalla ei ole etuosto-oikeutta mikäli:

1) kiinteistö käsittää tai, jos samalla luovutuskirjalla tai muutoin luovutuksin, jotka on katsottava samaksi kaupaksi, myydään eri kiinteistöjä, nämä yhdessä käsittävät 5 000 neliömetriä tai sitä vähemmän

2) ostajana on myyjän puoliso tai henkilö, joka perintökaaren (40/65) 2 ja 4 luvun säännösten mukaan voisi periä myyjän, taikka tällaisen henkilön puoliso

3) ostajana on valtio, valtion liikelaitos tai muu valtion laitos, tai

4) myynti tapahtuu pakkohuutokaupalla.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua pinta-alaa laskettaessa otetaan huomioon myös kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana saman ostajan ja saman myyjän välillä samassa kunnassa tehdyt kiinteistönkaupat sekä kaupat, joissa kiinteistön luovuttajana tai luovutuksensaajana on yhteisö, josta ostaja tai myyjä omistaa yli puolet, samoin kuin kaupat, joissa kiinteistö on kolmannen kautta siirtynyt samalta myyjältä samalle ostajalle.

Kaupan kohteena on 7200 m2 suuruinen tila, joka sijaitsee yleiskaavan mukaisella harvalla pientalovaltaisella asuinalueella (AP-3). Tilalle on rakennettu vuonna 1949 asuinrakennus sekä siihen liittyviä talousrakennuksia.

Kun otetaan huomioon, että kyseessä on asemakaavan ulkopuolella, noin kilometrin etäisyydellä lähimmästä asemakaavasta sijaitseva rakennettu kiinteistö, jossa hinnaksi muodostuu 34,58 €/m2, ei kaupungilla ole syytä käyttää etuosto-oikeutta kiinteistön 186-401-17-46 kaupassa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Järvenpään kaupunki ei käytä etuosto-oikeutta 16.5.2019 allekirjoitetussa kiinteistön 186-401-17-46 kaupassa, jossa kiinteistö 186-401-17-46 on myyty 249.00 euron kauppahinnalla.

 

Käsittely

Käsittelyn kuluessa todettiin, että päätösehdotuksesta hinnasta puuttui yksi nolla. Oikea kauppahinta on 249.000 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin korjatun hinnan mukaisesti.

Tiedoksi

asianosaiset